Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charitní pečovatelská služba Zlín

Broučkova 5352, Zlín, 760 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby

Seznam lidí:

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby Klára BALEJOVÁ, DiS. - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu Bc. Hana SVÍZELOVÁ - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu

Seznam služeb: