Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně

Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně

Svátek Božího Těla ve Zlíně opět mimo kostel.

Věřící se sejdou již tuto neděli, o desáté dopolední, v Komenského parku. Tam bude slavena v altánu mše svatá, poté bude monstrance přenesena v průvodu do kostela, s následou krátkou adorací a požehnání městu. Chybět nebudenásledné přátelské posezení. Srdečně zve zlínská Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba.

Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, se začala slavit proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti.

Slavnost se koná vždy ve čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti je odvozeno od data Velikonoc. Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly poslední večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svoji krev. Protože během Velikonoc na Zelený čtvrtek v den připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho utrpení nemůže slavnost naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 1264.

Zázrak, který dal podnět ke vzniku slavnosti Božího Těla, se stal v roce 1263 v italské Bolzeně. Tehdy se kněz Petr z Prahy vydal do Říma k Urbanu IV. v naději, že setkání mu pomůže rozehnat pochybnosti o přítomnosti Krista v eucharistii. Cestou se stal svědkem toho, jak se při proměňování hostie zbrotila krví a potřísnila purifikatorium a korporál. Kněz poté navštívil papeže. Již rok poté ustanovil papež Urban IV. svátek Božího Těla.

Pro slavnost je typické podávání přijímání věřícím pod obojí způsobou. Po mši bývá alespoň krátká adorace. V závěrečné části mše svaté bylo zvykem konat procesí s baldachýnem a zastavovat se při jednotlivých vyzdobených oltářích za zpěvu eucharistických písní (v katolickém kancionálu od čísla 700 výše). Družičky - bývaly oblečeny v bílém a házely plátky květin - nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který pod baldachýnem nesl v monstranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná cesta je jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu. Kolem baldachýnu šli ministranti se svícemi.

Zdroj zlínská farnost

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK