Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Modernizace zázemí pečovatelské služby ukončena. Denní místnost, šatna, počítačová pracovna pečovatelek propojená s pracovnou sociálních pracovnic. Vše ´vonící novotou´ vysvětil Mons. Ivan Fišar, zlínský děkan. Společně pak s radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou a náměstkem primátora Ing.et Ing. Jiřím Korcem, prostory oficiálně otevřeli.

Poděkování hostům za přijetí pozvání, poděkování za přízeň.

Poděkování těm, kteří se na realizaci záměru podíleli. A přání pečovatelkám, aby se ´v novém´ cítily jako doma.

Zlínská charitní pečovatelská služba poskytuje ambulatní a terénní službu dle zákona o sociálních službách. Provoz zajišťují více jak dvě desítky pracovníků, kteří doposud neměli společné zázemí, což se, vzhledem k drobné reorganizaci ve službě v polovině minulého roku, změnilo. Aby však bylo dosaženo maximálního komfortu pro pracovníky, který splňuje veškeré zákonné a především hygienické normy a prostory všem v maximální možné míře vyhovovaly, bylo potřeba realizovat úpravy, byť drobné, ale významné. 

Prioritně šlo, v přízemí domu s pečovatelskou službou na ulici Broučkova, o vybourání příčky, čímž se propojila denní pracovna sociálních pracovnic s počítačovou místností terénních pracovníků v přímé péči. Dále se jednalo o revitalizaci podlah a stěn, elektromontáže, osazení nových osvětlovacích těles, výmalbu a neméně důležité rozvody zajišťující propojení počítačové sítě a její rozšíření. Nábytek zůstal ve velké míře stávající, i když pracovníkům byl dopřán nový kuchyňský kout v denní místnosti, modernizací prošla také šatna pracovníků. Zde se patří vyslovit poděkování statutárnímu městu Zlínu, vlastníku nemovitosti, za vstřícnost. 

"Děkujeme vedení charity a hlavně naší paní vedoucí, která se také zasloužila o to, že máme tyto krásné prostory. Cítíme se tu velice dobře," řekla pracovnice pečovatelské služby s kyticí v ruce, kterou, za potlesku všech přítomných, předala vedoucí služby.

Revitalizace zázemí pro pracovníky terénní a ambulantní sociální služby byla hrazena částečně z projektu Tříkrálové sbírky 2016: ´Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči´.

Sociální službu finančně podporují Zlínský kraj, statitární město Zlín a dárci. PeR

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péčiKvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péčiKvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péčiKvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péčiKvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péčiKvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péčiKvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Také na facebooku Charity Zlín