Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Šedesátpěttisíc jednostotřicetpět korun vynesly zlínské adventní benefice

Šedesátpěttisíc jednostotřicetpět korun vynesly zlínské adventní benefice

´Pro dobrý pocit UteBe´, prodej náramků pro Veroniku, projekt studentek místní univerzity vynesl 34.302,-Kč. Do zapečetěné kasičky vhodili návštěvníci pohádky ´O mořských vílách´ 830,-pro Mariánku. O pár dnů později vyrobila na šest desítek svátečních dekorací zlínská floristka. ´Vánoční svícen pro Kristýnku´ navýšil dosavadní částku na účtu sbírky o 12.448,-Kč. A s radostí si odnášeli Betlémské světlo ze zlínského náměstí příchozí v ´Lucerničce pro Anetku´. Přispěli 17.555,-Kč. Děkujeme, že můžeme pomáhat těm, kteří podporu potřebují ♥ ♥ ♥

♥ Všechny benefice technicky zajišťovali vedoucí služeb ve svém volném čase   

♥ Charita Zlín neuplatnila režie povolené zákonem o veřejných sbírkách 

♥ Děkujeme těm, kteří nás přizvali ke spolupráci

♥ Děkujeme za možnost benefice realizovat

♥ Děkujeme za příležitost oslovit veřejnost 

♥ Děkujeme za vzájemné několikanásobné obdarovávání

♥ Děkujeme všem, kteří nás podporují

♥ Děkujeme těm, kteří nám umožňují naplňovat naše poslání

´Pro dobrý pocit UteBe´´O mořských vílách´´Vánoční svícen pro Kristýnku´´Lucernička pro Anetku´

Související akce

Vánoční svícen pro Kristýnku (19. 12. 2017, 15:00 — 20. 12. 2017, 19:00)
Lucernička pro Anetku (22. 12. 2017, 15:00 — 22. 12. 2017, 19:30)