Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálová sbírka u nás

Tříkrálová sbírka u nás

Osm dnů zbývá do svátku Tří králů. O něco méně času pak do chvíle, kdy do všech poštovních schránek bude vložen barevný letáček ´Tříkrálová sbírka u nás´... 

Děkujeme za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a C†M†B†LP 2018 nade dveře napsali ti nejkrásnější :-) Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Vážení a milí,

Vaše podpora Tříkrálové sbírky je pro nás velkou radostí. Děkujeme, že jste v roce 2017 koledníky přijali a štědře je obdarovali. V našem regionu byl vykoledován 1.924.823 koruny, díky čemuž jsme mohli dále pomáhat.

Z výtěžku minulé sbírky jsme, mimo jiné, realizovali projekty

  • Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku 
  • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení
  • Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 2. do 7.ledna 2018

Z výtěžku bychom rádi spolufinancovali projekty

  • Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku 
  • Domovinka - centrum služeb pro seniory Zlín, aktivizace uživatelů
  • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice – klimatizace v lůžkové části

Děkuje za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a tři písmena nade dveře napsali ti nejkrásnější Tři králové – Kašpar † Melichar † Baltazar † LP 2018.

Vlastimil Vajďák, ředitel

Tříkrálová sbírka u nás