Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Podporovatelé a dárci

Podpora a dárcovství

Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde u nás své uplatnění. Neexistuje pro nás malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce.

Dárcem Charity Zlín se může stát osoba

 • fyzická (občan, podnikatel)
 • právnická (firma, nadace)

Jak se stát dárcem Charity ZlínDěkujeme za Váš dar ve výši 500Kč

 • zaslat finanční prostředky na účet číslo 1400878319 / 0800, VS 777, KS 1379; (účet je vedený u České spořitelny, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín), a to jednorázovým či trvalým příkazem, složenkou nebo hotovostním vkladem, kdy dárce může zprávou příjemci sdělit, kterou službu Charity Zlín chce svým darem konkrétně podpořit; na žádost dárce bude vystavena darovací smlouva
 • QR kód - rychlá platba ve výši 500Kč formou mobilního bankovnictví ⇒⇒⇒
 • nakupovat na e-shopech prostřednictvím GIVT a část peněz z útraty tak poukázat Charitě Zlín
 • věnovat svůj čas formou dobrovolné práce
 • věnovat svůj čas formou tzv. firemního dárcovství (informujte se u svého zaměstnavatele)   
 •   jednorázové akce "za jeden den se dá udělat hodně práce" 
 •   dlouhodobé programy "jeden pracovní den v Charitě Zlín" 
 •   odborné externí dobrovolnictví "zaměstnanec jako odborný poradce zlínské Charity"
 • přispět prostřednictvím Tříkrálové sbírky 

Dárci Charity Zlín

Děkujeme všem, kteří Charitě Zlín přispívají finančním nebo hmotným darem, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují její činnost. Velký dík patří všem, kteří pomáhají naplňovat poslání zlínské Charity.

Poděkování orgánům státní a veřejné správy 

rok 2017

statutární město ZlínZlínský kraj

Za spolupráci patří díky též 

Jak pomohla v minulých letech Evropská unie a Evropský sociální fond

Zvláštní poděkování

Poděkování občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím

 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Bowling Pizza Zlín, Březík Josef, EC Invest Group spol. s r.o., Fink Jiří, Hetmerová Petra, Jurečková Ivana, Kop František - požární služba, Kučera Zdeněk, Makro Cash & Carry Zlín, MANROLAND CZECH s.r.o., McDonald’s Zlín – Malenovice, Medoks s.r.o., montiva s.r.o., obec Želechovice nad Dřevnicí, Pekárna DOROTÍK, Pekárna VEKA s.r.o., Penam, a.s., Plhák Jan, Prediko s.r.o., Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí, Technodat CAE – systémy s.r.o., Tomaštíková Eva, TOP GASTRO CZ s.r.o., Unie Kompas, ZŠ Slušovice, ZUŠ Zlín a všem dalším spřáteleným neziskovým organizacím
 • Děkujeme také těm, jež si nepřáli být v této souvislosti jmenovitě uváděni.

Poděkování za pomoc a podporu vyslovujeme též duchovním správcům Římskokatolických farních úřadů Zlínského a Vizovického děkanátu

 • Mons. Ivan Fišar (Zlínský děkan), P. Mgr. Josef Rosenberg (Vizovický děkan) 
 • P. Josef Brtník (Fryšták), Mons. Ivan Fišar (Zlín sFaJ), P. Pavel Glogar, SDB (Zlín PMPk), P. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota u Malenovic), P. Ing. František Kuběna (Všemina), P. Mgr. Josef Rosenberg (Vizovice, Bratřejov, Jasenná), P. Mgr. Emil Matušů, SDB (Slušovice), P. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Dr. ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski (Trnava u Zlína), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice), P. Václav Fojtík (Březnice), P. Mgr. Lubomír Vaďura (Želechovice, Provodov), P. Mgr. Martin Vévoda (Velký Ořechov).

Poděkování současně všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2017 technickou pomocí či drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží.

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK