Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

 

Domovinka: Den Otevřených Dveří

Domovinka: Den Otevřených Dveří

místo: Zálešná I/3222, termín: 20.4.2017, v čase 9:00 - 17:00 hodin

Zlínská Domovinka zve veřejnost k návštěvě služby, na jejíž adresu dcera jednoho z uživatelů napsala: "Můj tatínek v centru doslova rozkvetl. Uvědomila jsem si, jak mnoho Vaše zařízení dělá nejen pro klienty, ale zejména pro rodinné příslušníky."

Přijďte nahlédnout pod pokličku jedinečné a velmi potřebné sociální služby

Děkujeme za péči, věnovanou mému tatínkovi, Břetislavu Ševců

Děkujeme za péči, věnovanou mému tatínkovi, Břetislavu Ševců

Pan Břetislav Ševců byl v centru moc spokojenýDěkujeme všem. Výrazně jste přispěli ke spokojenému stáří mého otce. Na společné akce se velice těšil, s oblibou nám o nich ještě dlouho poté vyprávěl. Děkujeme za kreativní vyplnění všedních dnů, které jsme nemohli s ním trávit my. Jsme přesvědčeni, že pobyt u Vás mu dělal radost a rozptýlil špatné myšlenky, které stáří s sebou přináší. Doufáme, že i on byl přínosem a dokázal svým charakterem zpříjemnit dny. Patří Vám velké uznání a dík! Ludmila Janků

Pan Rudolf Divílek se vždy těšil na veškeré dění v Domovince

Pan Rudolf Divílek se vždy těšil na veškeré dění v Domovince

Pan Rudolf Divílek se těšil ze všech činností ...Dovolte, abych poděkovala za Vaši záslužnou činnost. Můj bratr navštěvoval Domovinku (nyní je v domově pro seniory), kam se vždy těšil, ať už na setkání s klienty a příjemným personálem, tak na činnosti, kterými klientům nejen vyplňujete čas v centru strávený, ale hlavně je obohacujete o nové poznatky, učíte je novým dovednostem. Přeji Vám spoustu spokojených babiček a dědečků, kteří se k Vám budou pořád těšit, stejně, jako můj bratr. Hana Černá     

Nejen senioři se setkali s místopředsedou poslanecké sněmovny a krajskou radní

Nejen senioři se setkali s místopředsedou poslanecké sněmovny a krajskou radní

Domovinku - zlínské centrum denních služeb pro seniory navštívil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek, jehož doprovázela radní Zlínského kraje Michaela Blahová. Příležitost pozdravit se s nimi, podebatovat o sociálních službách i terénní ošetřovatelské, mělo také vedení organizace. Poděkování za příjemné setkání.

Video kanál Zlínského kraje https://www.youtube.com/embed/nELfMQUnqMo 

Lucerničky pro Anetku

Lucerničky pro Anetku

I letos vyráběli uživatelé Domovinky-centra denních služeb pro seniory, za pomoci pracovníků, adventní andělské lucerničky. 

Jejich benefiční prodej se uskuteční na zlínském náměstí Míru, o čtvrté neděli adventní, od 15-ti hodin a ve čtvrtek, 22.12.2016, od 16-ti hodin, kdy lucerničky rozzáří Betlémské světlo z rukou skautů. Výtěžek benefičního prodeje podpoří malou slečnu s onemocněním SMA. Děkujeme, že Anetce pomůžete s námi!

Kolegyni Michaele Blahové děkujeme nejen za sebe, ale i za uživatele

Kolegyni Michaele Blahové děkujeme nejen za sebe, ale i za uživatele

1.11.2013 Charita Zlín, Domovinka-centrum denních služeb pro seniory, vedoucí služby

2.11.2016 Zlínský kraj, zvolena členkou krajské rady, oblast sociální věci, neziskový sektor

Kolegyni přejeme pomoc, ochranu a Boží požehnání při veškerém konání, dary Ducha svatého a moudrost při každém rozhodování a hlubokou radost, která zaplaví srdce každého, s nímž se setká!

Barvy podzimu, nejen komponovaný program, ale i mnohá krásná setkání

Barvy podzimu, nejen komponovaný program, ale i mnohá krásná setkání

Domovinka již deset let poskytuje kvalitní péči seniorům

Barvy podzimu, to není jen odpoledne s bohatým více žánrovým programem. Je to i příležitost k setkávání. Setkávání s pracovníky, přáteli. Setkávání s příznivci a veřejností, která se se zlínskou Charitou setkává možná prvně. Jsou to i vzácná setkání s uživateli sociálních služeb a jejich pečujícími rodinami, od nichž často slýcháme, jak prospěšnou práci vykonáváme. Při zmiňovaném odpoledni jsem těchto setkání zažila několik. Všechna byla krásná. Všechna mne potěšila. Všechna mne obohatila.

Barvy podzimu letos na vlně třicátých let

Barvy podzimu letos na vlně třicátých let

Podle teplot vládne pevně léto, ovšem při pohledu do kalendáře je podzim na spadnutí. A tak jako malá připomínka této skutečnosti přišly do zahrady Domovinky - centra služeb seniorům již tradiční ´Barvy podzimu´. Komponované multigenerační zábavní odpoledne, určené široké veřejnosti.

Aktivita se konala za finanční podpory statutárního města Zlína a dárců.

Svatá Ludmila, patronka Domovinky-centra denních služeb seniorům

Svatá Ludmila, patronka Domovinky-centra denních služeb seniorům

Každoročně šestnáctého září je připomínána památka svaté Ludmily (∗860 †921). „Svatá Ludmila, vzor moudré babičky, předávající zkušenosti s otevřenou a milující náručí. Je znám její velký podíl ve výchově vnuka, sv. Václava, vedeného ke křesťanským hodnotám,“ řekla tbprR3b7VV~L2Z.gc7P~QkR, vedoucí Domovinky-centra denních služeb pro seniory zlínské Charity.

S laskavými pečovatelkami je pro paní Jarmilu Jančovou vše lehčí

S laskavými pečovatelkami je pro paní Jarmilu Jančovou vše lehčí

Pečovatelky v terénu pomáhají všem,kteří podporu potřebujíPotkalo mne, žel Bohu, vážné onemocnění. Nemohla jsem zůstat doma sama. Ale pomoc přišla. Pečovatelky mne navštěvují dvakrát denně a pomáhají mi zvládat úkony, které sama nemohu absolvovat. Mnohým z nás se těžce přijímá pomoc druhých, ale životní situace nás k tomu stejně přinutí. Stáří a nemoci si nevybírají. Čekají skoro každého z nás, i když málokdo čeká je. S laskavými charitními pečovatelkami je to ale lehčí. Jarmila Jančová