Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naplnili jste s námi Kontejner pro Haiti

Naplnili jste s námi Kontejner pro Haiti

Třistasedm kilo dámského ošacení, 131 kilogramů dětských svršků a 105 kg oděvů pánských. K tomu téměř půl metráku obuvi, 143 kila látek, ložního prádla a záclon. A navrch ještě 13 kilogramů hraček. Sečteno, podtrženo, zlínská Charita odváží k následné přepravě do Karibiku celkem 744 kilogramů ošacení a jako třešinku na dortu čtyři šlapací šicí stroje. Materiální sbírka Kontejner pro Haiti, která byla vyhlášena v červnu, předčasně končí, neboť „Kontejner je naplněn“. Výjimku tvoří školní pomůcky ...

Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Nepříznivý zdravotní stav či věk jsou nejčastější důvody, kdy se člověk stává závislým na pomoci druhých. Pokud je to jen trochu možné, a to v případě druhého jmenovaného, tedy vyššího věku možné je, je rozumné vědět kde požádat o radu, pomoc, podporu, je rozumné vědět, jak Vám v nastalé situaci mohou ulehčit profesionálové. A nejen to. Je moudré učinit i další krok, jímž je podání žádosti o poskytnutí služby. Tedy nejen pobytové, ale i té ambulantní či terénní. Mnohé mají naplněnou kapacitu a není v jejich silách zahájit péči ze dne na den.

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě přes 20 let, není třeba za ni připlácet

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě přes 20 let, není třeba za ni připlácet

V posledních dnech se v tisku i na internetu (např. aktuálně.cz, Hospodářské noviny) dočítá česká veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta více než 30 dní. „Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují,“ vysvětluje Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR.

Pečující rovněž potřebují péči; možnosti odlehčení

Pečující rovněž potřebují péči; možnosti odlehčení

Pečující osoba, pokud je na tuto činnost sama, se může časem dostat do situace, kdy není v jejích silách zabezpečit svému blízkému veškerý servis v plné míře, jako doposud. Důvodem může být nejen únava a vyčerpání, ale také vlastní nemoc,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a koordinátorka pravidelných setkání s pečujícími a dodává: „Pokud pečující nemá nikoho, kdo by se o blízkého postaral v době, kdy on sám péči nemůže zajistit, nabízí se možnost využití některé z nabízených sociálních služeb ... 

Charita ČR představí na Velehradě web domácí hospicové péče  

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě seznámí Charita ČR veřejnost s novými webovými stránkami, které představí principy domácí hospicové péče a její charitní střediska přehledně na jednom místě.

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout

Výroční zpráva 2016 zveřejněna

... máme-li se ohlédnout v optice našeho poslání, musíme konstatovat, že za oněch 25 let jsme pomohli velkému množství potřebných. Neděláme si nároky na nějaký vděk za naši práci, na druhou stranu musím uznat, že nás vždy potěší, když dojde poděkování od uživatelů našich služeb nebo jejich rodin. Při hodnocení se také nemůžeme vyhnout zmínce o Tříkrálové sbírce...

Přichází doba prázdnin a dovolených

Přichází doba prázdnin a dovolených

Na čem záleží, jaký odpočinek bude pro nás ten nejlepší? Každý z nás má jinou představu o odpočinku, tedy o místě a o způsobu, jak nabrat nové síly. Hodně také záleží na tom, podaří-li se nám být ve společnosti lidí, kteří jsou pro náš odpočinek přínosem. Ale ať už dáváte přednost dovolené strávené v poloze vodorovné, nebo máte v plánu nasbírat co nejvíce zážitků nebo kilometrů, přeji Vám, aby to pro vás byl co nejlepší způsob, jak si od Vaší náročné práce odpočinout. Požehnaný čas a všechno dobré, Noela Frolková, pastorační asistentka

Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně

Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně

Svátek Božího Těla ve Zlíně opět mimo kostel.

Věřící se sejdou již tuto neděli, o desáté dopolední, v Komenského parku. Tam bude slavena v altánu mše svatá, poté bude monstrance přenesena v průvodu do kostela, s následou krátkou adorací a požehnání městu. Chybět nebudenásledné přátelské posezení. Srdečně zve zlínská Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba.

Trpělivost je dar Ducha Svatého

Trpělivost je dar Ducha Svatého

Námi provozovaný charitní šatník, kde se setkávám jak s dárci, tak lidmi, kteří jsou v nepříznivé situaci a potřebují pomoci, navštívil nedávno zajímavý pár, mající adresu bydliště na městském úřadě. On byl velmi dobře vypadající, mladšího vzhledu, jeho partnerka byla na první pohled o hodně starší a také dost poznamenaná alkoholem a podmínkami nocování pod hvězdami...

Svatý Hostýn se zlínskou Charitou ... i v roce 2017

Svatý Hostýn se zlínskou Charitou ... i v roce 2017

Tradiční květnová pouť, kam vyjelo tradičně na dvě stovky poutníků, kteří cestu autobusem tradičně obohatili modlitbou růžence a ne méně tradičně i zpěvem mariánských písní.

Mnohými účastníky byl už zájezd netrpělivě očekáván, protože nemají jinou možnost, jak se na oblíbené poutní místo dostat, jiní mu zase dávají přednost před individuální návštěvou, protože mají rádi společenství, které se při zájezdu vytvoří.