Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně

Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně

Svátek Božího Těla ve Zlíně opět mimo kostel.

Věřící se sejdou již tuto neděli, o desáté dopolední, v Komenského parku. Tam bude slavena v altánu mše svatá, poté bude monstrance přenesena v průvodu do kostela, s následou krátkou adorací a požehnání městu. Chybět nebudenásledné přátelské posezení. Srdečně zve zlínská Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba.

Trpělivost je dar Ducha Svatého

Trpělivost je dar Ducha Svatého

Námi provozovaný charitní šatník, kde se setkávám jak s dárci, tak lidmi, kteří jsou v nepříznivé situaci a potřebují pomoci, navštívil nedávno zajímavý pár, mající adresu bydliště na městském úřadě. On byl velmi dobře vypadající, mladšího vzhledu, jeho partnerka byla na první pohled o hodně starší a také dost poznamenaná alkoholem a podmínkami nocování pod hvězdami...

Svatý Hostýn se zlínskou Charitou ... i v roce 2017

Svatý Hostýn se zlínskou Charitou ... i v roce 2017

Tradiční květnová pouť, kam vyjelo tradičně na dvě stovky poutníků, kteří cestu autobusem tradičně obohatili modlitbou růžence a ne méně tradičně i zpěvem mariánských písní.

Mnohými účastníky byl už zájezd netrpělivě očekáván, protože nemají jinou možnost, jak se na oblíbené poutní místo dostat, jiní mu zase dávají přednost před individuální návštěvou, protože mají rádi společenství, které se při zájezdu vytvoří.

Nezůstávejte úplně sami

Nezůstávejte úplně sami

Svatý Jeroným: "Slávou Boží je lidská bytost, která je plně živá"

S radostí šíříme zprávu o existenci Společenství vdov a vdovců, z. s.. Člověk je bytost vztahová, vztah k druhému člověku je pro něj základní potřebou. A mezi ovdovělými dvojnásobnou. Vždyť víra se nedá žít sólo, Bůh je v srdci každého člověka. Společenství nabízí pomocnou ruku všude tam, kde je nouze, strádání, bolest. realizuje přednášky, setkání, společné modlitby, poutní zájezdy atp..

Miloslav Vlk: Čas je drahocenný dar, který na konci života odevzdáme  

Miloslav Vlk: Čas je drahocenný dar, který na konci života odevzdáme  

Kardinál Miloslav Vlk odešel na věčnost

Minulý týden jsme se dozvěděli zprávu, že náš otec kardinál, odešel trávit Velikonoce domů, k našemu nebeskému Otci. +Noela Frolková

Jaro je tady, ve zlínské Charitě končí výdej teplé polévky osobám v krizi

Jaro je tady, ve zlínské Charitě končí výdej teplé polévky osobám v krizi

Od prvních chladných dní loňského roku započala, stejně jako roky předešlé, zlínská Charita podávat teplou polévku s pečivem, osobám v krizi. Šestkrát se příchozí zahřívali v loňském roce, dalších jedenáct setkání připadlo na rok letošní. A že tuto zimu skutečně zahřívala. Vždyť teplota se mnohdy pohybovala hluboko pod bodem mrazu. Nezahřívala pouze polévka, ale také ošacení, které je, díky darům veřejnosti, potřebným poskytováno. V čase vánočním byly pro klienty připraveny i potravinové a hygienické balíčky, jež všichni přijímali s vděčností.

Pečující rovněž potřebují péči

Pečující rovněž potřebují péči

Může se nám zdát, že nejvíce náročné je zvládnout péči o našeho blízkého, skloubit péči a starost o svou vlastní rodinu a domácnost. Patrně nejtěžší a nejdůležitější však bude, při celodenní péči, najít si čas pro sebe samého.

Pečující rovněž potřebují péči v reportáži Televize TVS

Doba půstu vybídne k milosrdenství

Doba půstu vybídne k milosrdenství

Arcidiecéze olomoucká - Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. To si připomenou od 1. března věřící v Arcidiecézi olomoucké při Postní almužně. V postní době mohou udělat něco pro sebe i pro druhé. Například paní Jana z Olomouce si s mužem a dalšími šesti manželskými páry odříká každý rok část své výplaty. „Částku, kterou nastřádáme, pak všichni vhodíme do společné postní kasičky a věnujeme ji konkrétní rodině v našem okolí, která potřebuje pomoct. Poprvé jsme se spojili před třemi lety. Chtěli jsme přilepšit rodině s dětmi, jejichž tatínek byl nemocný a bez práce,“ říká paní Jana. Jen v Arcidiecézi olomoucké letos ve farnostech a v kostelích rozdají věřícím lidem 24 000 postních krabiček.

 

 

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

I když poslední adventní čas je minulostí a králové již zmizeli z ulic, milý pozdrav, zmiňující obé, vždy potěší. Nejde však jen o radosti, jak pisatelka uvádí v závěru dopisu. Rekonstruovaný domek mladé rodiny totiž zasáhl požár. Pomáhali lidé z obce, farnosti. Díky třem králům může pomáhat i zlínská Charita.

"Paní Frolková, moc děkuji za zaslané přání, které mne potěšilo. Dovolte tedy, abych i já se Vám svěřila, jak jsme trávili uplynulý zimní čas u nás ve Všemině...

Děti z chudých rodin na Ukrajině potěšily sbírky hraček. Uspořádali je české děti, studenti i firmy

DĚKUJI. Vzkazují děti z Ukrajiny

Ukrajina - „Přeji štěstí a zdraví Vám i Vaší rodině. Také mír a pokojné nebe nad hlavou. Upřímně Vám děkuji za dárky,“ píše českým dárcům sedmiletá Veronička z Ternopil. Dívenka je jednou z více jak 300 ukrajinských dětí, kterým pořídili čeští dárci vánoční balíčky. V první polovině ledna jim je rozdali pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc. Ti letos kromě balíčků přivezli navíc spoustu hraček. Sbírku pro ukrajinské děti totiž uspořádali i žáci základní školy Drahotuše, studenti ukrajinistiky Univerzity Palackého v Olomouci či firma Fonergy, dodavatel plynu a elektřiny. TĚM VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK...