Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar ...

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar ...

... asi nejsilnější chvilka nás čeká přede dveřmi. Zazvoníme, zpíváme a čekáme.A hlavou letí otázky: Otevřou se dveře? A kdo bude v nich? Někdo přívětivý, příjemně překvapený? Někdo, kdo s radostí zavolá dovnitř bytu: „Pojďte rychle sem, jsou tu tři králové!" Nebo poprosí, ať zpíváme ještě jednou, že je to moc hezké a třeba si nás vyfotí? Dá dětem bonbon, peníze do kasičky, poděkuje a bude rád, že mu píšeme nade dveře požehnání? Anebo nás čeká mrzutý obyvatel bytu, který nás pošle pryč? Či dokonce zůstanou dveře zavřené a my uslyšíme vzdalující se kroky?

Není jednoduché být vedoucím skupinky malých dětí, sice nás pohání svou horlivostí a nadšením, ale jsou také hodně vyděšené z nepříjemných reakcí. Ale všechny obavy nám pomáhá přijímat ten pocit, že nás je na koledování tak mnoho a víme, že do toho jdeme společně. 

Přijmeme požehnání našeho Pána a vyjdeme do ulic.

Charita Zlín děkuje všem koledníkům i dárcům za pomoc a důvěru, která nám umožňuje pomáhat potřebným.

Požehnaný čas za celou zlínskou Charitu přeje pastorační asistentka Noela Frolková

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar, asi nejsilnější chvilka nás čeká přede dveřmi