Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Trpělivost je dar Ducha Svatého

Trpělivost je dar Ducha Svatého

Námi provozovaný charitní šatník, kde se setkávám jak s dárci, tak lidmi, kteří jsou v nepříznivé situaci a potřebují pomoci, navštívil nedávno zajímavý pár, mající adresu bydliště na městském úřadě. On byl velmi dobře vypadající, mladšího vzhledu, jeho partnerka byla na první pohled o hodně starší a také dost poznamenaná alkoholem a podmínkami nocování pod hvězdami...

Muž si v nabídce našel velmi docela bez otálení tričko a partnerce sdělil, že ji počká venku. Žena si pomalu probírala oblečení a zjevně se jí u nás hodně líbilo. Asi po dvaceti minutách se muž vrátil dovnitř. Čekala jsem výbuch vzteku, tak častý u čekajících mužů, nejen u nás v šatníku. Místo toho se jí zeptal velmi klidně, jestli už má něco pěkného vybráno. Ukázala mu několik triček. „Tohle ti bude fakt slušet," ukázal na jedno z nich a šel zase klidně čekat ven. Popsaná scéna se opakovala ještě třikrát. Žena nakonec odešla se třemi tričky, a já dostala lekci o tom, jak vypadá trpělivost. +Noela Frolková, pastorační asistentka

Modlitba o dary Ducha Svatého

Prosíme tě, aby dary Ducha Svatého stále podporovaly náš duchovní růst:

- dar moudrosti a rozumu, rady a síly,

umění, pobožnosti a bázně Boží.

(srov. Iz 11,2; Sk 2,38)

Modlitba o plody Ducha Svatého

Prosíme tě, aby plody Ducha Svatého byly stále více patrny v našich rodinách, vlasti a na celém světě:

- láska , radost a pokoj, trpělivost, laskavost a dobrota,

shovívavost, tichost a věrnost, skromnost, zdrženlivost a čistota.

(Gal 5,22n; sv. Jeroným)

Modlitby zdroj: fatym.com