Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Pomoc s prodlevou splátek i emoční podpora v nepříznivé životní situaci

Pomoc s prodlevou splátek i emoční podpora v nepříznivé životní situaci

svatý František z Assisi, patron Občanské poradny Charity Zlín, 4.října památka 

Služba poskytuje anonymní odborné poradenství těm, kteří se ni obrátí. Prioritou je, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou je uživatele motivovat k aktivnímu řešení situace, nikoliv za uživatele situaci řešit. 

Pracovní neschopnost je pro většinu lidí nevítanou. Ne jinak to bylo u paní Aleny ... 

... Během tří měsíců, kdy nemohla pracovat, se dostala, díky nedostatečném finanční reservě, do prodlení se splátkami poplatků u svého nájemního bytu. Platební příkaz od okresního soudu sice nepřišel hned po ukončení pracovní neschopnosti, ale dlouho na sebe nenechal čekat. Alena (jméno změněno), která žije sama a vysokým příjmem nedisponuje, začala mít velké obavy a strach, jak dál. Byla bezradná.

Mírně se uklidnila, když jí dveře poradny otevřel usměvavý pracovník. Ten si v klidu vyslechl její stesky a pomalu, srozumitelně, jí nabídnul řešení. Sepsal pro ni odpor proti platebnímu příkazu a žádost o upravený splátkový kalendář, který bude zaslán k soudu. Z návštěvy poradny odcházela Alena s nadějí. „Už neviděla věci tak černě, a věří, že soud jejím žádostem vyhoví. Při loučení děkovala za ochotný přístup, za pomoc zorientovat se v problému i sepsání potřebných dokumentů k nápravě věci.A také za emoční podporu,které se jí dostalo,“ sdělil Pavel Hanke, sociální pracovník poradny.

I zde se potvrdilo, že individuální přístup je základem úspěchu. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. A to nejen ve své ambulanci, ale i doma, v prostředí, kde se uživatelé cítí dobře a z nejrůznějších důvodů nemohou poradnu navštívit.

Sociální služba je finančně podporována Zlínským krajem, statutárním městem Zlínem a dárci.

Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK