Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Pro média

Kontaktní osoba Charita Zlín 

Ing. Pavla Romaňáková

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon: +420 577 224 050, +420 603 491 601

e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz

 

Kontaktní osoba Arcidiecézní charita Olomouc 

Tiskové oddělení Arcidiecézní charity Olomouc

Mgr. Marek Navrátil, telefon: +420 581 115 207, +420 739 526 278, e-mail: marek.navratil@acho.charita.cz

Kontaktní osoba Charita Česká republika

Tiskové zprávy Charity Česká republika

Jan Oulík, telefon: +420 296 243 341, e-mail: jan.oulik@charita.cz

 

Všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu i televize děkujeme za podporu a přízeň.

Zdroj informací pro média 

Tiskové zprávy 2015

Tiskové zprávy rok 2014

Tiskové zprávy rok 2013

Tiskové zprávy rok 2012

Tiskové zprávy rok 2011

Tiskové zprávy 2010

Tiskové zprávy 2009

Tiskové zprávy 2008

Tiskové zprávy 2007

Tiskové zprávy rok 2006

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.