Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sbírka Veronika, dlouhodobě nemocná maminka

Veřejná sbírka pomáhá těžce nemocné mladé ženě  

Charita Zlín zaštítila projekt ´Pro dobrý pocit UTeBe´ studentek Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který realizují v rámci předmětu manažerská etika. 

Poděkování patří všem, kteří si zakoupí náramky vyráběné studentkami

Studentky pomáhají mladé rodině. Zlínská Charita je jim v jejich snaze oporouStudentky pomáhají mladé rodině. Zlínská Charita je jim v jejich snaze oporou

Co se přihodilo Veronice

Maminka dvou malých dětí je dlouhodobě vážně nemocná, pobírá invalidní důchod. O ni a děti se stará manžel.
 

Sbírka byla oznámena 21.listopadu 2017

Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Veroniku *1981. Finance budou využity na léčbu, pokrytí bežných výdajů domácnosti a na zajištění základních životních potřeb rodiny.

Ke stažení

Plakátek ke sbírce vyrobený studentkami

Sbírka Veronika, dlouhodobě nemocná maminka. Plakátek studentek FAME UTB Zlín

Koordinátor sbírky

Ing. Pavla Romaňáková, mobil: +420 603 491 601

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 06:30-15:30hodin 

+420 577 224 050, +420 603 491 601

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800
 
 

KSSZK