Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

 

Žehnání koledníkům v děkanátech Vizovice a Zlín

5.ledna 2018

6.ledna 2018

Stručný přehled tříkrálových aktivit pro koledníky i veřejnost, podrobný popis níže

 • 11.12.2017, Tipovačka1, Tři králové na ledě i blátě
 • 30.12.2017, Žehnání tříkrálových koledníků, Olomouc
 • 31.12.2017, Tipovačka2, Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín
 • 03.01.2018, Soutěž: O nejveselejší i nejradostnější fotku a video, trvá do 22.01.2018
 • 06.01.2018, Tříkrálový Festival 2018, Zlín
 • 07.01.2018, Tipovačka3, TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • 07.01.2018, Tříkrálový koncert, Brno
 • 10.01.2018, Tipovačka4, HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • 10.01.2018, Tři králové, "FOŤTE!" 2018, uzávěrka
 • 11.01.2018, Tipovačka5, VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku
 • 31.01.2018, Příběh jedné koledy, výzva pro písmáky 
 • 09.02.2018, Mach a Šebestová, divadlo, Zlín
 • květen/červen 2018, Zahradní slavnost, Zlín

11.12.2017 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • zašlete svůj tip na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky1 - rtuť teploměru překročila 11°C, jasno, slunečno
 • Rosničku 3k2018 nemáme :-( mezi tipem a skutečností je téměř 16°C (tipovali jste: AK: -4°C, skoro jasno, lehký vítr, čili vánek; JČ: -4°C, slunečno, s trochou sněhu pod nohama; RB: -4°C, slunečno)

30.12.2017

Žehnání tříkrálových koledníků v Olomouci

 • katedrála svatého Václava
 • 10:00 hodin, mše svatá, celebruje otec biskup Mons. Mgr. Josef Nuzík
 • 11:30 - 14:00, občerstvení v Charitě Olomouc, Bistrá kráva & Betreka, Wurmova 5
 • zájemcům z řad zlínských koledníků, kteří se přihlásí do 12.12.2017, budou zajištěny vstupenky (vyzvednutí na jméno po mši svaté u pořadatelů) na dvě prohlídky:
  • 11:30 - 15:00, prohlídka vlastivědného muzea, nám.Republiky 6 a Arcibiskupského paláce, Wurmova 6
 • společná doprava zajištěna pouze v případě, že bude přihlášeno do 12.12.2017 více jak 35 účastníků
 • což není, tudíž doprava individuální; informace ohledně parkovánív blízkosti katerdrály

31.12.2017 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky2 - Charita Zlín zapečetila v aktuálním ročníku sbírky 339 kasiček
 • nejpřesnějším tipařem je Vojtěška Šenkeříková, která vsadila na číslo 330, gratulujeme a zasíláme pozornost

03.01.2018

Soutěž: O nejveselejší i nejradostnější fotku a video

06.01.2018

Tříkrálový Festival 2018

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce; účinkují ROCKC&ROLLERS, zlínsko-ostravská kapela hrající největší rockn´roll´ové hity všech dob, KAČES a spol., zlínská populární hudební formace, Cimbálová muzika Paléska a další
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

07.01.2018 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 - TOP bankovka v hodnotě 100Kč se objevila v kasičkách Charity Zlín  6346krát
 • nejpřesnějšími tipaři jsou Broňka, Radka, Emílie, Jeník, Ivana, Edita a Jakub Jan

07.01.2018

Tříkrálový koncert

 • TříkrálovýKoncert 2018

10.01.2018 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip (tolerance 5%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 - hmotnost mincí 165,3kg 
 • nejpřesnějším tipařem je Petra Tirpák Skřivánková s tipem 159,69kg

10.01.2018

Tři králové, "FOŤTE!" 2018

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: NEŽ JSME VYŠLI NA KOLEDU; záběry vystihující atmosféru příprav na koledování
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 10.01.2018, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 15.1.2018, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční 9.února 2018

11.01.2018 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 - výnos sbírky v Charitě Zlín 2.104.879,-Kč
 • nejpřesnějšího tipaře nemáme, v toleranci 1% se nikdo nepohyboval

31.01.2018

Příběh jedné koledy 

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2018, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění se uskuteční 9.února 2018

09.02.2018

Mach a Šebestová

vstupenka pro každého koledníka je součástí vybavenosti skupinky (tříkrálový materiál předaný vedoucímu)

 • divadlo Malá scéna, Štefánikova 2987, Zlín
 • 18:00 hodin, divadelní představení, Ochotnický soubor Lípa
 • 19:00 hodin, vyhlášení výsledků fotosoutěže
 • 19:30 hodin, dovádění s Machem a Šebestouvou ... a možná půjčí i sluchátko

04.03.2018

Společně na ledu

květen/červen 2018

Zahradní slavnost

pro koledníky, kteří se do 28.02.2018 nezávazně zaregistrují, bude na místě připraveno občerstvení

 • zábavní odpoledne plné her, soutěží a vystoupení, určené malým i velkým kamarádům
 • zahrada u azylového domu na zlínských Jižních Svazích, SNP 4789
 • termín a čas budou zde do konce března zveřejněny

 

Soutěže, tipovačky, výzvy, upomínky ... nejen to pro zlínské koledníky

Soutěže, tipovačky, výzvy, upomínky ... nejen to pro zlínské koledníky

V letošním roce celkem třista třicet devět skupinek koledovalo ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech obcích s logem Charity Zlín na kasičce. Asi nezjistíme, kolik udělali kroků, kolik vyšlapali schodů, ani kolik ušli kilometrů. Ale co víme je to, že všichni byli vybaveni křídou a hezky zodpovědně, s trpělivostí, třeba když křída zlobila, napsali C†M†B† na ticíce nadpraží dveří, poštovních schránek, sloupků. Těm všem, malým i velkým, kteří našli odvahu a do koledy se zapojili, i těm, kteří se o hladký průběh sbírky zasloužili, děkujeme nejen slovy ... 

´FOŤTE!´ tříkrálovou sbírku 2018

´FOŤTE!´ tříkrálovou sbírku 2018

´než jsme vyšli na koledu´

Dvanáctý ročník fotografické soutěže má své vítěze

Dvacet pět dnů uplynulo od svátku Tří králů ...

Dvacet pět dnů uplynulo od svátku Tří králů ...

.. přišli jen na skok v prvních dnech nového roku. Nejdříve společně vyprosili laskavé přijetí, otevřená srdce a všude tam, kde zavítají, aby přinášeli radost. Pak se vydali do čtyř měst a čtyřiačtyřiceti obcí děkanátu Vizovice a Zlín. Ještě jednou a znovu velké poděkování za koledu, za štědrost! Ve zlínských kasičkách se ukrývalo 2.104.879 Kč, v kraji téměř 14,5 milionu, v celé zemi více než 112 milionů korun. Tak zase za rok C†M†B† ...

... Dvacet pět dnů uplynulo od svátku Tří králů (pdf)

Nejdříve obdiv a vzpomínky, pak splněné přání

Nejdříve obdiv a vzpomínky, pak splněné přání

Jarda, Milan a Zdeněk, v prvních lednových dnech pak Kašpar, Melichar a Baltazar. A to už pěkně dlouho, přesně tak dlouho, jak trvá projekt Tříkrálová sbírka Charity Česká republika. Své putování ulicemi Nivy ve Zlíně rozšířili o jeden ne zrovna malý dům. Vlastně domov. Domov pro seniory na protilehlém kopci na Burešově. "Je to radost," odpovídá na dotazy, proč právě tam vedou královské kroky, jeden z nich. Ani letos jej nevynechali.

Slzy štěstí, pevné objetí, radost i únava = 3k2018

Slzy štěstí, pevné objetí, radost i únava = 3k2018

Tříkrálová sbírka 2018 v Charitě Zlín = 339 zapečetěných kasiček = až 1.300 dobrovolníků v ulicích = 4 města vč.místních částí a 44 obcí. Podtrženo, sečteno = 32.715 kusů platidel, 1.994,8 m bankovek, 165,3 kg mincí.

Tříkrálové sbírka 2018 na Zlínsku = 2.104.879,-Kč = děkujeme Vám!

Nejvíce radosti rozdala Amálka, symbol narozeného Dítěte

Nejvíce radosti rozdala Amálka, symbol narozeného Dítěte

Dnes před polednem mudrcové z Východu překročili hraniční kámen Zlínského kraje a zamířili bez otálení do nejvyšší budovy ve městě. Přivítal je hejtman Jiří Čunek a radní Michaela Blahová a Miroslav Kašný. Doprovodila je regionální koordinátorka sbírky, Pavla Romaňáková a Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Ze sídla kraje odešla družina na místní radnici. Pozvala je náměstkyně primátora, Kateřina Francová, která převzala nad sbírkou v regionu záštitu a náměstek Jiří Korec. Tím pouť králů neskončila. Ba právě naopak. Sbírka nabírá na obrátkách.

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar ...

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar ...

... asi nejsilnější chvilka nás čeká přede dveřmi. Zazvoníme, zpíváme a čekáme.A hlavou letí otázky: Otevřou se dveře? A kdo bude v nich? Někdo přívětivý, příjemně překvapený? Někdo, kdo s radostí zavolá dovnitř bytu: „Pojďte rychle sem, jsou tu tři králové!" Nebo poprosí, ať zpíváme ještě jednou, že je to moc hezké a třeba si nás vyfotí? Dá dětem bonbon, peníze do kasičky, poděkuje a bude rád, že mu píšeme nade dveře požehnání? Anebo nás čeká mrzutý obyvatel bytu, který nás pošle pryč? Či dokonce zůstanou dveře zavřené a my uslyšíme vzdalující se kroky?

Tříkrálová sbírka u nás

Tříkrálová sbírka u nás

Osm dnů zbývá do svátku Tří králů. O něco méně času pak do chvíle, kdy do všech poštovních schránek bude vložen barevný letáček ´Tříkrálová sbírka u nás´... 

Děkujeme za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a C†M†B†LP 2018 nade dveře napsali ti nejkrásnější :-) Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar.

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Tříkráloví koledníci přijmou biskupské požehnání v katedrále sv. Václava

Tříkráloví koledníci přijmou biskupské požehnání v katedrále sv. Václava

Olomouc – Už za dva týdny je budeme potkávat v ulicích našich vesnic a měst. Před tím však, než se vydají šířit poselství o narození Spasitele a koledovat ve prospěch potřebných, obdrží tříkráloví koledníci Arcidiecéze olomoucké biskupské požehnání. Slavnostní mše svatá se uskuteční v katedrále sv. Václava v sobotu 30. prosince v 10:00 hodin. Charita Olomouc přichystala pro tříkrálové dobrovolníky z blízka i z daleka bohatý doprovodný kulturní program.

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800
 
 

KSSZK