Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

 

Žehnání koledníkům v děkanátech Vizovice a Zlín

5.ledna 2018

6.ledna 2018

Stručný přehled tříkrálových aktivit pro koledníky i veřejnost, podrobný popis níže

 • 11.12.2017, Tipovačka1, Tři králové na ledě i blátě
 • 30.12.2017, Žehnání tříkrálových koledníků, Olomouc
 • 31.12.2017, Tipovačka2, Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín
 • 03.01.2018, Soutěž: O nejveselejší i nejradostnější fotku a video, trvá do 22.01.2018
 • 06.01.2018, Tříkrálový Festival 2018, Zlín
 • 07.01.2018, Tipovačka3, TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • 07.01.2018, Tříkrálový koncert, Brno
 • 10.01.2018, Tipovačka4, HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • 10.01.2018, Tři králové, "FOŤTE!" 2018, uzávěrka
 • 11.01.2018, Tipovačka5, VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku
 • 31.01.2018, Příběh jedné koledy, výzva pro písmáky 
 • 09.02.2018, Mach a Šebestová, divadlo, Zlín
 • květen/červen 2018, Zahradní slavnost, Zlín

11.12.2017 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • zašlete svůj tip na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky1 - rtuť teploměru překročila 11°C, jasno, slunečno
 • Rosničku 3k2018 nemáme :-( mezi tipem a skutečností je téměř 16°C (tipovali jste: AK: -4°C, skoro jasno, lehký vítr, čili vánek; JČ: -4°C, slunečno, s trochou sněhu pod nohama; RB: -4°C, slunečno)

30.12.2017

Žehnání tříkrálových koledníků v Olomouci

 • katedrála svatého Václava
 • 10:00 hodin, mše svatá, celebruje otec biskup Mons. Mgr. Josef Nuzík
 • 11:30 - 14:00, občerstvení v Charitě Olomouc, Bistrá kráva & Betreka, Wurmova 5
 • zájemcům z řad zlínských koledníků, kteří se přihlásí do 12.12.2017, budou zajištěny vstupenky (vyzvednutí na jméno po mši svaté u pořadatelů) na dvě prohlídky:
  • 11:30 - 15:00, prohlídka vlastivědného muzea, nám.Republiky 6 a Arcibiskupského paláce, Wurmova 6
 • společná doprava zajištěna pouze v případě, že bude přihlášeno do 12.12.2017 více jak 35 účastníků
 • což není, tudíž doprava individuální; informace ohledně parkovánív blízkosti katerdrály

31.12.2017 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky2 - Charita Zlín zapečetila v aktuálním ročníku sbírky 339 kasiček
 • nejpřesnějším tipařem je Vojtěška Šenkeříková, která vsadila na číslo 330, gratulujeme a zasíláme pozornost

03.01.2018

Soutěž: O nejveselejší i nejradostnější fotku a video

06.01.2018

Tříkrálový Festival 2018

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce; účinkují ROCKC&ROLLERS, zlínsko-ostravská kapela hrající největší rockn´roll´ové hity všech dob, KAČES a spol., zlínská populární hudební formace, Cimbálová muzika Paléska a další
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

07.01.2018 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 - TOP bankovka v hodnotě 100Kč se objevila v kasičkách Charity Zlín  6346krát
 • nejpřesnějšími tipaři jsou Broňka, Radka, Emílie, Jeník, Ivana, Edita a Jakub Jan

07.01.2018

Tříkrálový koncert

 • TříkrálovýKoncert 2018

10.01.2018 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip (tolerance 5%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 - hmotnost mincí 165,3kg 
 • nejpřesnějším tipařem je Petra Tirpák Skřivánková s tipem 159,69kg

10.01.2018

Tři králové, "FOŤTE!" 2018

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: NEŽ JSME VYŠLI NA KOLEDU; záběry vystihující atmosféru příprav na koledování
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 10.01.2018, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 15.1.2018, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční 9.února 2018

11.01.2018 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 - výnos sbírky v Charitě Zlín 2.104.879,-Kč
 • nejpřesnějšího tipaře nemáme, v toleranci 1% se nikdo nepohyboval

31.01.2018

Příběh jedné koledy 

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2018, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění se uskuteční 9.února 2018

09.02.2018

Mach a Šebestová

vstupenka pro každého koledníka je součástí vybavenosti skupinky (tříkrálový materiál předaný vedoucímu)

 • divadlo Malá scéna, Štefánikova 2987, Zlín
 • 18:00 hodin, divadelní představení, Ochotnický soubor Lípa
 • 19:00 hodin, vyhlášení výsledků fotosoutěže
 • 19:30 hodin, dovádění s Machem a Šebestouvou ... a možná půjčí i sluchátko

04.03.2018

Společně na ledu

květen/červen 2018

Zahradní slavnost

pro koledníky, kteří se do 28.02.2018 nezávazně zaregistrují, bude na místě připraveno občerstvení

 • zábavní odpoledne plné her, soutěží a vystoupení, určené malým i velkým kamarádům
 • zahrada u azylového domu na zlínských Jižních Svazích, SNP 4789
 • termín a čas budou zde do konce března zveřejněny

 

Zlínská Charita ´bloguje´

Zlínská Charita ´bloguje´

Blog Charity Zlín je zde pro Vás - přijměte tedy pozvání!

Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí (nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří píší jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra. Slovo blog vzniklo stažením a poté zkrácením anglického web log, v češtině zhruba znamená webový zápisník. Zdroj: Wikipedie. otevřená encyklopedie

Charita Zlín KaJaLuPaZ a SoJa

Charita Zlín KaJaLuPaZ a SoJa

Myslíte, že se někde něco nepovedlo? Nikoliv. KaJaLuPaZ (s technickým jištěním SoJa) je název týmu, který se zavázal, že se v květnu zapojí do výzvy

 • A) Společná Snídaně v Trávě
 • B) Do Práce Na Kole

 

Soutěže, tipovačky, výzvy, upomínky ... nejen to pro zlínské koledníky

Soutěže, tipovačky, výzvy, upomínky ... nejen to pro zlínské koledníky

V letošním roce celkem třista třicet devět skupinek koledovalo ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech obcích s logem Charity Zlín na kasičce. Asi nezjistíme, kolik udělali kroků, kolik vyšlapali schodů, ani kolik ušli kilometrů. Ale co víme je to, že všichni byli vybaveni křídou a hezky zodpovědně, s trpělivostí, třeba když křída zlobila, napsali C†M†B† na ticíce nadpraží dveří, poštovních schránek, sloupků. Těm všem, malým i velkým, kteří našli odvahu a do koledy se zapojili, i těm, kteří se o hladký průběh sbírky zasloužili, děkujeme nejen slovy ... 

´FOŤTE!´ tříkrálovou sbírku 2018

´FOŤTE!´ tříkrálovou sbírku 2018

´než jsme vyšli na koledu´

Dvanáctý ročník fotografické soutěže má své vítěze

Dvacet pět dnů uplynulo od svátku Tří králů ...

Dvacet pět dnů uplynulo od svátku Tří králů ...

.. přišli jen na skok v prvních dnech nového roku. Nejdříve společně vyprosili laskavé přijetí, otevřená srdce a všude tam, kde zavítají, aby přinášeli radost. Pak se vydali do čtyř měst a čtyřiačtyřiceti obcí děkanátu Vizovice a Zlín. Ještě jednou a znovu velké poděkování za koledu, za štědrost! Ve zlínských kasičkách se ukrývalo 2.104.879 Kč, v kraji téměř 14,5 milionu, v celé zemi více než 112 milionů korun. Tak zase za rok C†M†B† ...

... Dvacet pět dnů uplynulo od svátku Tří králů (pdf)

Nejdříve obdiv a vzpomínky, pak splněné přání

Nejdříve obdiv a vzpomínky, pak splněné přání

Jarda, Milan a Zdeněk, v prvních lednových dnech pak Kašpar, Melichar a Baltazar. A to už pěkně dlouho, přesně tak dlouho, jak trvá projekt Tříkrálová sbírka Charity Česká republika. Své putování ulicemi Nivy ve Zlíně rozšířili o jeden ne zrovna malý dům. Vlastně domov. Domov pro seniory na protilehlém kopci na Burešově. "Je to radost," odpovídá na dotazy, proč právě tam vedou královské kroky, jeden z nich. Ani letos jej nevynechali.

Slzy štěstí, pevné objetí, radost i únava = 3k2018

Slzy štěstí, pevné objetí, radost i únava = 3k2018

Tříkrálová sbírka 2018 v Charitě Zlín = 339 zapečetěných kasiček = až 1.300 dobrovolníků v ulicích = 4 města vč.místních částí a 44 obcí. Podtrženo, sečteno = 32.715 kusů platidel, 1.994,8 m bankovek, 165,3 kg mincí.

Tříkrálové sbírka 2018 na Zlínsku = 2.104.879,-Kč = děkujeme Vám!

Nejvíce radosti rozdala Amálka, symbol narozeného Dítěte

Nejvíce radosti rozdala Amálka, symbol narozeného Dítěte

Dnes před polednem mudrcové z Východu překročili hraniční kámen Zlínského kraje a zamířili bez otálení do nejvyšší budovy ve městě. Přivítal je hejtman Jiří Čunek a radní Michaela Blahová a Miroslav Kašný. Doprovodila je regionální koordinátorka sbírky, Pavla Romaňáková a Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Ze sídla kraje odešla družina na místní radnici. Pozvala je náměstkyně primátora, Kateřina Francová, která převzala nad sbírkou v regionu záštitu a náměstek Jiří Korec. Tím pouť králů neskončila. Ba právě naopak. Sbírka nabírá na obrátkách.

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar ...

Když navštěvujeme domácnosti jako Kašpar, Melichar a Baltazar ...

... asi nejsilnější chvilka nás čeká přede dveřmi. Zazvoníme, zpíváme a čekáme.A hlavou letí otázky: Otevřou se dveře? A kdo bude v nich? Někdo přívětivý, příjemně překvapený? Někdo, kdo s radostí zavolá dovnitř bytu: „Pojďte rychle sem, jsou tu tři králové!" Nebo poprosí, ať zpíváme ještě jednou, že je to moc hezké a třeba si nás vyfotí? Dá dětem bonbon, peníze do kasičky, poděkuje a bude rád, že mu píšeme nade dveře požehnání? Anebo nás čeká mrzutý obyvatel bytu, který nás pošle pryč? Či dokonce zůstanou dveře zavřené a my uslyšíme vzdalující se kroky?

Tříkrálová sbírka u nás

Tříkrálová sbírka u nás

Osm dnů zbývá do svátku Tří králů. O něco méně času pak do chvíle, kdy do všech poštovních schránek bude vložen barevný letáček ´Tříkrálová sbírka u nás´... 

Děkujeme za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a C†M†B†LP 2018 nade dveře napsali ti nejkrásnější :-) Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK