Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Azylový dům sv. Vincence

Na Hradbách 700, Staré Město, 686 03 Vedoucí zařízení: Holeček Otto, Mgr. - zástupce ředitele, metodik, vedoucí zařízení
  • Tel.: 572 542 988, 731 626 194
 

Zařízení poskytuje podmínky pro přípravu stravy, poskytuje ubytování na nezbytně nutnou dobu, pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Holeček Otto, Mgr. - zástupce ředitele, metodik, vedoucí zařízení Šťastný Josef, Bc. - sociální pracovník Čechmánková Eva - pracovník v sociálních službách Rožnovská Nikola - pracovník v sociálních službách Ing. Kurfirst Miroslav - pracovník v sociálních službách Oslzlý Rostislav - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK