Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Centrum duševního zdraví

Masarykovo náměstí 157/158, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Strapinová Veronika - vedoucí zařízení
  • Tel.: 731 144 384
 

CDZ je nová forma služby pro osoby s duševním onemocněním, která poskytuje podporu zároveň ve zdravotní tak i sociální oblasti.

Charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Večerková Kamila - sociální pracovnice Špác Jaroslav - sociální pracovník Filingerová Zuzana - sociální pracovnice Veselá Markéta - zdravotní sestra Piňosová Silvie - zdravotní sestra Bohačíková Petra Bc., DiS. - zdravotní sestra Michlová Jitka MUDr. - psychiatr Hronová Soňa MUDr. - psychiatr Polách Ladislav MUDr. - psychiatr Pavelková Marcela Mgr. - psycholog Hořáková Hana Mgr. - psycholog Šalplachta Michal Bc., DiS. - zdravotnický pracovník Strapinová Veronika - vedoucí zařízení Šalplachtová Lucie, Bc. - zdravotnický pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK