Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charita Kyjov

Palackého 194, Kyjov, 697 01 Vedoucí zařízení: Marek Pelikán - vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek, Ing. Petra Goliášová - vedoucí Účtárny, Helena Klíglová - vedoucí Svépomocné skupiny C-klub, Bc. Jarmila Švábová - vedoucí K-centra, Bc. Martin Boček - vedoucí Pečovatelské služby Kyjov, Blažena Hanáková - vedoucí Domácí zdravotní péče a Domácího hospice David
  • Tel.: 518 612 765, 776 049 439
 
Charita Kyjov

Seznam lidí:

Marek Pelikán - vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek Kristýna Váhalová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Lenka Domanská - Sociální pracovník Denisa Šmehlíková, DiS. - Sociální pracovník a vedoucí Občanské poradny Gustav Doležal, DiS. - sociální pracovník Ing. Petra Goliášová - vedoucí Účtárny Mgr. Eva Rubášová - adiktolog Lukáš Svoboda, DiS. - pracovník sociálních služeb Helena Klíglová - vedoucí Svépomocné skupiny C-klub Bc. Jarmila Švábová - vedoucí K-centra Zdeněk Hochman - zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan, koordinátor Tříkrálové sbírky Bc. Martin Boček - vedoucí Pečovatelské služby Kyjov Bc. Helena Valčíková - sociální pracovník Bohumila Trávníková - ekonomický pracovník Ing. Vladimír Měchura - ředitel Blažena Hanáková - vedoucí Domácí zdravotní péče a Domácího hospice David

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK