Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charita Luhačovice

Hradisko 100, Luhačovice, 763 26 Charita Svaté rodiny Luhačovice, Hradisko 100, 763 26 Luhačovice Vedoucí zařízení: Bc. Františka Vratislavská, DiS. - vedoucí zařízení, Mgr. Karolína Žáčková - sociální pracovník
  • Tel.: 577 132 355, 577 132 355, 731 402 043
  • Fax: 577 132 359
 
Charita Luhačovice

Seznam lidí:

Mgr. Lenka Semelová, DiS. - ředitel Bc. Františka Vratislavská, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Anna Martincová - pracovník tiskového oddělení Helena Máčalová - zástupce ředitele, finanční a mzdová účetní Mgr. Karolína Žáčková - sociální pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK