Adresář

AC dílny Polička

Tel.: 731 598 815, 739 003 340
Vrchlického 22, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby:

Svoz do zařízení a zpět charitním vozidlem upraveným pro klienty upoutané na invalidní vozík.

Doprovod klientů mimo provozní dobu.

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 je spolufinancovám Evropskou unií.

Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v rozsahu základních činností vymezených v § 67 Zk č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje.

  AC dílny  PA040234

 

 

Poslání: V AC dílnách Oblastní charity Polička prostřednictvím pracovních činností, učením se a upevňováním sociálních dovedností usilujeme o rozvoj osobnosti lidí s lehkým až středním mentálním postižením a napomáháme jim tak ke smysluplnému životu.

  • AC dílny jsou pracovní dílny pro dospělé lidi s lehkým až středním mentálním postižením, kteří žijí v regionech Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko.
  • S mentálně postiženými lidmi pracují odborně způsobilí pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
  • Služby AC dílen jsou zdarma, klient zaplatí pouze:
  • Dílny jsou otevřeny každý pracovní den od 7 do 15 hodin
  • Budova AC dílen je vybavena plošinou pro vozíčkáře, bezbariérovým WC a bezbariérovou koupelnou

Více informací ZDE

AC dílny podporuje:

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost, Město Polička, obce Poličska, dárci, sponzoři, odběratelé výrobků z AC dílen a zákazníci obchodu Fimfárum

Seznam lidí

Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen