Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

C-klub


  • Tel.: 511 112 285, 602 860 942
 
Palackého 194, Kyjov, 697 01 Vedoucí služby: Helena Klíglová - vedoucí C-klubu

Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

C–klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné.

Skupina se schází v Kyjově každý čtvrtek, v době o 9:00 do 11:00 hodin, v budově Charity Kyjov. Jednou měsíčně je na setkání přítomen psycholog. Společenství je otevřené pro nově příchozí a své členy k ničemu nezavazuje.

Člověk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně i poskytuje, což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy skupiny zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní situace. Všichni účastníci sdílejí své problémy, poskytují si rady a návody a pomáhají získávat externí zdroje pomoci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Helena Klíglová - vedoucí C-klubu
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK