Adresář

Centrum denních služeb

Tel.: 728 729 997
Kostelní 406/2, Vyškov, 682 01
Vedoucí služby: Bc. Michal NOVOTNÝ - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Viz. podrobný popis služby.

Více informací v záložce "Poskytované služby" / "Centrum denních služeb".

Klikni pro přesměrování.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michal NOVOTNÝ - vedoucí
Magdaléna CHLUDILOVÁ - pracovnice v přímé péči
Alena SCHMIEDOVÁ - pracovnice v přímé péči
Eva ÚLEHLOVÁ - pracovnice v přímé péči
Hana NOVOSADOVÁ, DiS. - sociální pracovnice