Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Centrum duševního zdraví


  • Tel.: 731 144 384
 
Masarykovo náměstí 157/158, Uherské Hradiště, 686 01

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

CDZ je nová forma služby pro osoby s duševním onemocněním, která poskytuje podporu zároveň ve zdravotní tak i sociální oblasti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bohačíková Petra Bc., DiS. - zdravotní sestra Filingerová Zuzana - sociální pracovnice Hořáková Hana Mgr. - psycholog Hronová Soňa MUDr. - psychiatr Michlová Jitka MUDr. - psychiatr Pavelková Marcela Mgr. - psycholog Piňosová Silvie - zdravotní sestra Polách Ladislav MUDr. - psychiatr Šalplachta Michal Bc., DiS. - zdravotnický pracovník Špác Jaroslav - sociální pracovník Večerková Kamila - sociální pracovnice Veselá Markéta - zdravotní sestra
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK