Adresář

Centrum seniorů Uherský Brod

Tel.: 705 616 916
Partyzánů 2174, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Kamil Hodulík - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Kamil Hodulík - vedoucí