Adresář

Centrum sociální a humanitární pomoci

Tel.: 703 176 288
Jeremenkova 7, Šumperk, 787 01
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Nabízíme potravinovou, hygienickou a finanční pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné situaci řešit standardní formou (pomoc rodiny, sociální dávky). Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje na základě doporučení příslušných úřadů (MěÚ - odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze). Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na provedení sociálního šetření a schválení ředitelkou Charity.

Prostřednictvím krizové intervence nabízíme pomoc lidem v nouzi a snažíme se jim vedle útěchy a porozumění poskytnout základní poradenství nebo zprostředkování následné pomoci.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Eliška Samsonová, DiS. - sociální pracovnice pro Šumperk
Bc. Iveta Karwaczyková - sociální pracovnice pro Hanušovice
Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník