Adresář

Centrum svaté Sáry

Tel.: 606 641 980
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Mgr. Božena Horáková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Božena Horáková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Mgr. Pavla Nekardová - sociální pracovnice