Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Centrum svaté Sáry


  • Tel.: 606 641 980
 
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Horáková Božena, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovníky formou:

  • terénní – návštěvou pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
  • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři či konzultační místnosti Centra sv. Sáry

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Durníková Petra, Mgr. - sociální pracovnice Horáková Božena, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Bc Horáková Petra, Bc. - sociální pracovnice Juráková Martina, Bc. - sociální pracovnice Bc. Miklová Eva, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice Nekardová Pavla, Mgr. - sociální pracovnice Sovišová Lenka, Bc. - pracovnice v sociálních službách Vařáková Jitka, Mgr. - sociální pracovnice Zemková Jarmila, Ing. - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK