Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charitní pečovatelská služba Kyjov


  • Tel.: 518 612 765, 776 049 439
 
Palackého 194, Kyjov, 697 01 Vedoucí služby: Bc. Martin Boček - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

pedikúra, praní prádla, použití charitního zvedáku do vany, zapůjčení jídlonosiče s termoobalem, další služby dle vyžádání

  • Zajišťujeme péči pro potřebné občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí, a tím i zajištění lepšího prožívání stáří a nemoci, zachování jejich vlastního životního stylu.
  • Podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat.
  • Podporujeme uživatele při samostatném rozhodování o vlastním životě.
  • Podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře.

Charitní pečovatelská služba je poskytovaná v Kyjově a okolních vesnicích: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Vlkoš, Vřesovice, Žeravice, Žádovice.

CHPS je otevřena pro veřejnost každý pracovní den od 7:00 do 15:30.  Provozní doba pro uživatele je každý den od pondělí do neděle od 7:00 do 20:00 a dle potřeby uživatelů i do pozdějších večerních hodin.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martin Boček - vedoucí zařízení Mgr. Lenka Domanská - Sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK