Adresář

Denní centrum Archa

Tel.: 774 279 917
Třída Čs. armády 211, Hranice, 753 01
Vedoucí služby: Bc. Markéta Burianová - vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Markéta Burianová - vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Dagmar Mikšánková, DiS. - sociální pracovník
Monika Fardová - pracovník v sociálních službách
Lenka Valentová - pracovník v sociálních službách
Eva Podešvová - pracovník v sociálních službách
Eva Sváková, DiS. - sociální pracovník DPP
Eva Hanáková - pracovník v sociálních službách
Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník