Adresář

Denní centrum Maják Slavičín

Tel.: 571 112 201
Hrádecká 235, Slavičín, 763 21
Vedoucí služby: Magda Zůbková - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Organizace

Seznam lidí

Magda Zůbková - vedoucí služby