Adresář

Denní centrum

Tel.: 571 620 997, 739 706 634
Zámecká 921, Valašské Meziříčí, 757 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

 

 

 

 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Denního centra je poskytnout útočiště a pomoc lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení. Službou jim chceme nabídnout možnost zajištění základních lidských potřeb v přijatelných podmínkách, důstojným způsobem, a vést klienty k nezávislosti na naší službě a k soběstačnosti.

Naše poslání chceme napňovat těmito způsoby:

 • poskytnout pomoc klientům při ošetření základních lidských potřeb důstojným způsobem a v přijatelných podmínkách (strava, hygiena)
 • podporovat klienty k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných
 • podporovat klienty při obnovení, popřípadě získání základních společenských a pracovních návyků
 • poskytnout pomoc pří řešení problémů prostřenictvím sociálního poradenství
 • podporovat klienty v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli a okolím
 • posilovat v klientech vědomí jedinečnosti a důstojnosti
 • vést klienty k převzetí zodpovědnosti za svůj život, svá rozhodnutí a nést tak důsledky vlastního rozhodnutí

 

KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Denní centrum je určeno mužům a ženám bez domova (přístřeší) od 18 let, kteří jsou soběstační, jejich stav nevyžaduje bezbariérové prostředí a zároveň potřebují pomoc při řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení.

KAPACITA SLUŽBY 

 • 24 klientů v daný okamžik

CO JE NAŠIM CÍLEM

 • zajištění základních životních potřeb (strava, hygiena, odpočinek)
 • opětovné začlenění klientů zpět do života společnosti, aby se stali samostatnými a nezávislými na službě
 • snížení sociálního a zdravotního rizika souvisejícího se způsobem života lidí žijících na ulici

KRITÉRIA PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám, které nespadají do naší cílové skupiny
 • pokud je napněna kapacita služby

Podle vnitřních pravidel služby není umožněn vstup do Denního centra osobám, které:

 • vykazují známky agrese
 • jsou pod vlivem alkoholu (max. 0,8 ‰) a drog
 • vykazují známky infekce (svrab, vši) a jejichž zdravotní stav neumožňuje využít danou službu
 • porušily "Pravidla DC" a byly ze služby vyloučeny

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

 • respektování jedinečnosti a svobodné vůle každé osoby
 • nízkoprahovost
 • právo a důstojné jednání
 • rasová a národní snášenlivost
 • náboženská tolerance
 • samostatnost
 • profesionalita
 • rovnost (partnerství)
 • individuální přístup

 

NABÍDKA SLUŽEB

podle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a§ 26 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. umožnění celkové hygieny těla

2. pomoc při osobní hygieně

V Denním centru je sociální zařízení zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Klienti mohou využít sprchování zdarma - včetně zapůjčení růčníku, mýdla, šamponu a pěny na holení. Klienti si zde také mohou vyprat prádlo. V odůvodněných případech lze využít bezplatného odběru šatstva z Charitního šatníku.

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy

2. poskytnutí stravy 

V naší službě je denně k dispozici polévka a chléb. Dále je možné si vybrat potraviny podle aktuálního ceníku. Po celou provozní dobu máme připraven čaj (v létě šťáva). Součástí Denní místnosti je vybavená kuchyňská linka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou. K přípravě vlastní stravy si mohou klienti zapůjčit vařič. K uschování potravin slouží lednice. V závažných případech je možno získat krizový potravinový balíček.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob 

Můžeme pomoci především formou poskytování informací týkajících se vyřizování osobních záležitostí, dávek hmotné nouze, státní sociální podpory. Dále jde případně o pomoc s vyplňováním tiskopisů pro úřady, s psaním dopisů na úřady, s vyřízením osobních dokladů (občanský průkaz, rodný list). O  zprostředkování kontaktů na úřady a instituce, odbornou lékařskou pomoc, podporu při hledání zaměstnání a hospodaření s finančními prostředky. V případě potřeby můžeme také pomoci při navazování kontaktů s rodinou - k dispozici je internet a telefon.

Úhrada za poskytnuté služby:

Úhrady za služby jsou stanoveny v aktuálním ceníku vyvěšeném v prostorách Denního centra.

 

KDE NÁS NAJDETE?

Prostory Denního centra se nachází na adrese Zámecká 921 ve Valašském Meziříčí, v blízkosti Mlékáren. Ve stejné budově sídlí také Noclehárna, Terénní služba a Charitní šatník. Zhruba 500 m od budovy je vlakové nádraží a zastávka MHD. Přibližně ve stejné vzdálenosti se nachází autobusové nádraží.

 

PROVOZNÍ DOBA:

 • Letní provoz - každý rok 1.4. - 30.11.

pondělí – čtvrtek:                           7:30 - 12.00 a 13:00 - 14:30 hod

pátek:                                              7.30 - 11.30 hod

soboty, neděle a svátky:       zavřeno

 • Zimní provoz - každý rok 1.12. - 31.3.

pondělí – pátek:                              7:30  - 14:30 hod

soboty, neděle a svátky:                 7:30  - 10:30 hod

 

TÝM A KONTAKTY

Ing. Hana Krůpová DiS., vedoucí služby a sociální pracovník
Tel. 571 620 997, 739 706 634, e-mail: hana.krupova@valmez.charita.cz

Zdeněk Perdoch, pracovník v sociálních službách
Tel.: 571 620 997, 
739 706 574, e-mail: zdenek.perdoch@valmez.charita.cz

Beáta Civániová – pracovník v sociálních službách
Tel. 571 620 997,  e-mail: beata.civaniova@valmez.charita.cz


Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde