Adresář

Denní stacionář Brumov-Bylnice

Tel.: 605 063 239
Podzámčí 862, Brumov-Bylnice, 763 31
Vedoucí služby: Bc. Lenka Šerá - sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

dovoz služebním vozem

Posláním Denního stacionáře Brumov - Bylnice je pomáhat seniorům, osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním aktivně a smysluplně prožívat svůj život v prostředí co nejvíce podobnému rodině. Poskytovat takovou míru pomoci a podpory v sebe obsluze, kterou skutečně potřebují. Současně zajistit úlevu pečujícím rodinným příslušníkům v době, kdy musí do zaměstnání nebo si potřebují vyřídit osobní záležitosti.

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Naňák - statutární zástupce
Jarmila Nováková - ekonomický pracovník
Bc. Lenka Šerá - sociální pracovník
Bc. Lenka Kalíková, DiS. - metodik kvality