Adresář

Denní stacionář Domovinka

Tel.: 572 631 388
Pod Valy 664, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Ing. František Bílek, PhD. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí