Adresář

Denní stacionář Luhačovice

Tel.: 577 132 363, 731 646 717
Hradisko 100, Luhačovice, 763 26
Vedoucí služby: Mgr. Ivona Slováková - sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Dovoz a odvoz ze stacionáře, pomoc při přepravě.

Posláním DS je poskytování kvalitní ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabízí aktivní a zajímavé naplnění času, posilují začleňování uživatelů do běžné společnosti. Nabídku služeb využívají uživatelé dle svých individuálních potřeb a přání. Nabízíme také duchovní podporu.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Lenka Semelová, DiS. - sociální pracovník
Mgr. Anna Martincová - sociální pracovník
Mgr. Ivona Slováková - sociální pracovník