Adresář

Denní stacionář pro seniory Chvalčov

Tel.: 573 332 683, 777 763 780
Školní 798, Chvalčov, 768 72
Vedoucí služby: Ludmila Trefílková, DiS. - Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovník,sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

.

Seznam lidí

Ludmila Trefílková, DiS. - Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovník,sociální pracovník
Ludmila Trefílková, DiS. - Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovník,sociální pracovník
Bc. Angela Mikšánková, DiS. - sociální pracovník, zástupce vedoucí