Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

K-centrum, víceúčelová drogová služba


  • Tel.: 518 611 589, 777 805 002
 
Palackého 194, Kyjov, 697 01 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Švábová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

potravinový servis - polévka, káva, čaj, vitamíny

zdravotní servis - rozšíření o základní zdravotní ošetření, vitamínový servis, zprostředkování testů na HIV, syfilis, a hepatitidy B a C - kapkou krve, testy na detekci drog, těhotenské testy

K-centrum je víceúčelové nízkoprahové zařízení, které nabízí pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k abstinenci. Služby jsou bezplatné a anonymní.

K-centrum působí v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, Strážnici a Bzenci.

Alternativní web stránky služby: www.kackokyjov.webgarden.cz


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Gustav Doležal, DiS. - sociální pracovník Mgr. Eva Rubášová - adiktolog Lukáš Svoboda, DiS. - pracovník sociálních služeb Bc. Jarmila Švábová - vedoucí zařízení Kristýna Váhalová, DiS. - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK