Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Odborné sociální poradenství - Občanská poradna


  • Tel.: 736 503 393
 
Bránská 210/18, Moravská Třebová, 571 01

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

 

Poslání

 

Posláním občanské poradny pod Oblastní charitou Moravská Třebová je poskytnout základní a odborné poradenství, pomoc a podporu lidem v  situaci, kterou vnímají jako obtížnou či krizovou, a nedaří se jim tuto situaci zvládat nebo řešit vlastními silami.

 

Prostřednictvím činností  občanské poradny umožňujeme těmto občanům, aby dokázali vyjádřit své potřeby, zvládat své obtíže,  lépe se zorientovali ve své životní situaci, znali svá práva, povinnosti a uměli hájit své oprávněné zájmy.

 

 Obtížnou či krizovou situací se rozumí, že člověk má náhlé či dlouhodobé problémy, které negativně ovlivňují jeho dosavadní život.

 

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 

Bydlení, dluhy, finance, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, občanské poradenství, ochrana spotřebitele, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, právní systém, rodinné právo, sociální dávky, sociální pomoc, soudní řízení, vzdělání.

 

Cíle služby

 

Cílem služby je umožnit klientům řešit svou obtížnou či krizovou situaci prostřednictvím poskytování věcně správných informací, rad, pomoci a podpory ze strany pracovníka.

 

Cílem služby je klient, který:

 

1.      získal potřebné informace nebo rady

 

2.      orientuje se ve své životní situaci a ví, jak ji zvládat a řešit

 

3.      zná svá práva a povinnosti a je schopen v souladu s nimi jednat

 

4.      umí hájit své oprávněné zájmy

 

5.      umí vyjádřit své potřeby a přání

 

6.      získal takovou míru podpory, že zvládne svou situaci zlepšit nebo vyřešit

 

7.      si osvojil znalosti v takové míře, aby byl schopen v budoucnu podobným potížím nebo krizovým situacím předejít

 

8.      zná dostupné služby a ví, jak je může využívat

 

9.      ví, jak spolupracovat s místními institucemi či dalšími organizacemi

 

 

Okruh osob/komu je služba určena

 Služba občanská poradna je určena lidem ve věku od 16 let z regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kteří potřebují pro zvládnutí své obtížné či krizové životní situace podporu a informace o tom, jaká mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a  o dostupných  službách.

 

Zároveň nemohou využít jiných dostupných komerčních např. právních služeb a dokážou se sami či za účasti jimi zajištěné další osoby (např. tlumočníka) s poradcem v poradně domluvit.

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme službu pouze osobám, které vyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.

 Poskytujeme služby těmto osobám:

 

 ·         rodiny s dítětem/dětmi
·         osoby v krizi
·         oběti domácího násilí
·         osoby bez přístřeší
·         osoby se zdravotním postižením
·         osoby s tělesným postižením
·         senioři
·         etnické menšiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osobám se zdravotním postižením poskytneme služby v případě že:

 

  •                      S vadami sluchu -  osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem.

 

 

Kapacita služby

 

Okamžitá kapacita služby: 1 jednání

 

Počet intervencí: 30 min/ jednání

 

 

Zásady poskytované služby

 

Jsme křesťanská organizace, která se při poskytování služeb v občanské poradně řídí těmito zásadami:

 

Ø  Důstojnost – vždy zachováváme důstojnost klienta, chráníme jeho důstojnost.
Ø  Respekt – respektujeme potřeby, očekávání, schopnosti, možnosti a osobnost každého klienta.
Ø  Nestrannost – vždy zachováváme nestranný a nezaujatý postoj vůči každému klientovi.
Ø  Diskrétnost a anonymita  – ve vztahu ke každému klientovi jednáme diskrétně, služby poskytujeme klientům anonymně – vedeme anonymní evidenci o každém zájemci či klientovi.
Ø  Individuální a lidský přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a jednáme s ním podle jeho konkrétních potřeb. Dbáme na vlídný a lidský přístup ke každému, s kým jednáme a komunikujeme.
Ø  Podpora – podporujeme každého klienta v takové míře, která je pro něj přínosná a o kterou sám žádá. Co nemusíme, to za klienta neděláme a snažíme se o maximální samostatnost každého klienta. Za klienta jednáme pouze v takovém případě, kdy si sám neví rady nebo nedokáže situaci sám řešit a požádá o pomoc pracovníka.
Ø  Bezpečí a důvěra – vytváříme takovou atmosféru a prostředí, aby se klient cítil bezpečně a dobře a mohl pracovníkům důvěřovat. Ke klientům přistupujeme citlivě, empaticky a bez předsudků.
 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba

 

Služby Občanské poradny jsou poskytovány ambulantní formou v pracovní dny:

 

Pracoviště v Moravské Třebové

 

 Pondělí od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin (odpoledne jen pro objednané)

 

Středa 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin

 

Čtvrtek od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin (odpoledne jen pro objednané)

 

 Pracoviště v Jevíčku (budova Městského úřadu, Palackého nám. 1)

 

 Úterý: 8:00-14:30

 

 Pátek: je den určený pro vyřizování mailové, telefonické a písemné komunikace, pro porady, supervize, administrativu aj.

 

Službu lze sjednat ve výjimečných případech i mimo provozní dobu.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Pavel Šejnoha - vedoucí služby a sociální pracovník Mgr. Lucie Wrbová - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK