Adresář

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Tel.: 731 621 786
Pod Valy 664, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Boráková - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Jana Boráková - vedoucí a sociální pracovník