Adresář

Terénní program Samaritán

Tel.: 577 925 083, 605 867 180
Moravní 936, Otrokovice, 765 02
Vedoucí služby: Mgr. Aleš Jaroš - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Karolína Zbranková - sociální pracovník
Mgr. Aleš Jaroš - vedoucí
Mgr. Jakub Vítek - sociální pracovník