Adresář

Terénní služba rodinám s dětmi

Tel.: 737 331 954
Na Uličce 1617, Otrokovice, 765 02
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Lada Rektoříková - vedoucí, sociální pracovníce
Mgr. Jitka Ošťádalová - sociální pracovnice
Ing. et Bc. Pavla Nesrstová - sociální pracovnice
Mgr. et. Bc. Alena Matesková - sociální pracovnice
Mgr. Magdaléna Vita - sociální pracovnice