Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Darujte krev s Charitou Zlín

Darujte krev s Charitou Zlín

Darujte krev s Charitou Zlín

za podpory Římskokatolockých farnostmi děkanátů Vizovice a Zlín

záštitu převzali děkani Vít Hlavica a Kamil Obr

koná se u příležitosti památky sv. Josefa Dělníka, patrona organizace

pro příchozí drobná pozornost

Místo: Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín, a.s., 13.pavilon, hematologicko-transfuzní oddělení
Termín: 29. 4. 2019, 06:00 — 29. 4. 2019, 09:00
Kategorie: Ostatní, Akce pro veřejnost
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit, nelze ji získat jinak.
 

V následujícím výčtu jsou nejčastější příčiny potřeby krve, zdroj Krajská nemocnice T. Bati, a. s.:

 • Automobilové nehody
 • Rozsáhlé operace (kloubní, střevní, cévní, plícní...) a komplikace po operacích
 • Těžké porody a komplikace po porodech (matka i novorozenec)
 • Srdeční chirurgie
 • Lidé s poruchami srážlivosti krve (hemofilie...)
 • Orgánové transplantace
 • Transplantace kostní dřeně
 • Nádorová onemocnění – rakovina, leukémie a komplikace po její léčbě
 • Popáleniny
S rozvojem léčebných metod roste stále více i potřeba krve získané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve! Každé tři sekundy někdo potřebuje krev. Nikdo neví, kdy sám bude krev potřebovat. Staňte se proto i Vy dárci krve. Na Vašem pochopení závisejí životy druhých. Možná dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba. 
 
Darujte krev s Charitou Zlín
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK