Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Adventní děkování ve zlínském kostele

Adventní děkování ve zlínském kostele

Poděkovali jsme našim pracovníkům, příznivcům, dárcům a především tříkrálovým spolupracovníkům z celého regionu, a to v podvečer svátku všech dobrovolníků. Skladby světových autorů Canon Johanna Pachelbela, Sonata A4 g moll Pavla Josefa Vejvanovského s bravurním sólem na trubku v podání Víta Otáhala, Concerto grosso George Friedricha Händela, Inverno - Zima ze Čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho a Concerto grosso - Vánoční Archangela Correliho, zazněly v podání zlínského smyčcového orchestru Concertino.

Jeho umělecký vedoucí, Miroslav Křivánek, podpořil nezapomenutelný zážitek všech posluchačů houslovým sólem ve skladbě Antonia Vivaldiho. Pozvání hudebníků přijal herec Městského divadla ve Zlíně, Rostislav Marek, který hudbu dokreslil recitací. Výtěžek z dobrovolného vstupného 2647Kč, byl použit na nákup židlí a polstrů na ně, a to v prostorách určených pro setkávání uživatelů Charitní pečovatelské služby Zlín v Malenovicích. Koncert se uskutečnil s finanční podporou Kulturního fondu města Zlína a technickou podporou místní farnosti. Děkujeme!

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK