Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Adventní koncert duchovní hudby

Adventní koncert duchovní hudby

Sváteční atmosféru adventu umocnil koncert v podání zlínského komorního orchestru CONCERTINO, umělecký vedoucí Miroslav Křivánek. Koncert zahájilo Concerto alla Rustica Antonia Vivaldiho, po němž násladovala Sonata in D protrubku Henryho Purcella v přednesu Pavla Skopala jr. Dalším pohlazením na duši bylo Concerto grosso op.6 č.1 Georga Friedricha Händela.

Poté přišla jistě všemi hosty očekávaná Zima Antonia Vivaldiho v sólovém provedení Miroslava Křivánka. Koncert uzavřelo Concerto grosso - Vánoční Arcangela Corelliho. Velký dík patří vedle hudebníků také herci zlínského Městského divadla, panu Pavlu Laicmanovi, který obohatil program přednesem. Výtěžek koncertu ve výši 2905Kč byl využit na technické zajištění sbírky. Koncert se uskutečnil za technické podpory Římskokatolické farnosti sv. Filip a Jakuba ve Zlíně. Děkujeme!

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK