Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Adventní koncert ´poděkování´s Concertinem

Adventní koncert ´poděkování´s Concertinem

Skladbou Koncert pro čtyři housle G dur Georga Philippa Telemanna byl zahájen dnešní adventní koncert ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba. Ten již několik let zlínská Charita pořádá, aby netradičně vyjádřila své poděkování všem příznivcům, především pak tříkrálovým spolupracovníkům.

Skladby, které v podvečer druhé adventní neděle zazněly v podání zlínského komorního orchestru Concertino, s uměleckým vedoucím Miroslavem Křivánkem, doplnil herec zlínského Městského divadla pan Rostislav Marek recitací básní Bohuslava Reynka.

Stopa

Zachvěl se krajem první sníh,
veliké hvězdy do haluzí kreslí.
Slibuje radost dětských Půlnočních
těm, kteří tíhu touhy nesli.

Díváš se. Duše neví kam,
v plachosti pátrá, popaměti kráčí,
vrací se věrně k žalu pasekám
po vůni listí, po pěšince ptačí.

Pěšinka ptačí náhle ustává,
pták vznesl se a zůstala jen bílá,
bolestná krása, divá dálava,
v níž stopa Návratu se objevila.

(Podzimní motýli, 1946)

Koncert finančně podpořilo statutární město Zlín, technicky zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba. Děkujeme!

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK