Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Ave Maria, koncert duchovní hudby v kostele ve Štípě

Ave Maria, koncert duchovní hudby v kostele ve Štípě

V podání Magdaleny Vlasákové, soprán, za doprovodu Ondřeje Muchy, varhany, zazněla, vedle sólových varhanních skladeb Ave Maria, Johann Sebastian Bach, Ave Maria, Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Maria, Louis Vierne, Ave Maria, Eduard Tregler, Ave Maria, Bedřich Antonín Wiedermann, Z liturgických zpěvů, Petr Eben. Děkujeme účinkujícím za krásný hudební zážitek a farnosti za podporu a vstřícnost. PeR

 

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK