Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Blatnice pod svatým Antonínkem

Blatnice pod svatým Antonínkem

Přišel čas uskutečnit další z aktivit pro zlínské seniory a osoby se zdravotním postižením. Šlo o poutní zájezd na nedaleké, nicméně hůře přístupné poutní místo, jímž je Blatnice pod Svatým Antonínkem. Kaple je zasvěcena Svatému Antonínkovi Paduánskému, patronu znovunalezení ztracených věcí. V programu byla mše svatá, kterou začal slovy: "Jsem moc rád, že jsem tady, na tomto krásném místě s vámi, moji milí, tetičky aj strýčci," zlínský Karel Hořák. Poté následovala Křížová cesta, odpoledne požehnání v místním kostele Sv. Ondřeje. PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK