Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Canticum Camerale pro Charitu Zlín

Canticum Camerale pro Charitu Zlín

Prostory barokního chrámu Narození Panny Marie ve Štípě svým zpěvem rozezněl zlínský komorní smíšený sbor Canticum Camerale. Sbor se stal hlavním protagonistou večera, který jsme v době hlavní pouti ve Štípě již posedmé pořádali. Jsme nesmírně potěšeni, že sbor přijal naše pozvání. Jejich vystoupení bylo pro všechny přítomné skutečně neopakovatelným zážitkem.

Ten byl pochopitelně umocněn chrámovým interiérem a úžasnou akustikou v něm. Pěvecký sbor Canticum Camerale založil již před téměř 30-ti lety, tedy v roce 1982, dirigent Roman Válek. Koncert, kde teprve podruhé zazněla MISSA AVE MARIA zlínského skladatele a člena sboru pana Miroslava Hromádky, na varhany doprovázel a současně dirigentskou taktovkou řídil pan Miroslav Čermák, brněnský varhanista.

Koncert finančně podpořil Zlínský kraj, za technickou podporu je třeba poděkovat otci Františkovi z Římskokatolické farnosti Štípa.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK