Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek

Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek

O hlavní štípské pouti se v chrámu Narození Panny Marie ve Štípě konal s benefiční Koncert duchovní hudby, na němž se představili učitelé a žáci ZUŠ Morava spolu se členy Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Výtěžek zdvojnásobený Nadací Divoké husy podpoří Centrum denních služeb pro seniory Domovinka. PeR

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK