Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Nový sociální automobil bude našim pečovatelskám slušet

Nový sociální automobil bude našim pečovatelskám slušet

V obřadní síni radnice města Zlína byl Charitě Zlín slavnostně předán sociální automobil. Osobní záštitu nad celou akcí převzal náměstek primátora pan Mgr. Miroslav Kašný. Převzetí klíčů od vozidla se uskutečnilo za účasti představitelů města Zlína a zástupců vedení firem a společností, které se finančně podílely na tomto sociálním projektu.

Českomoravská reklamní agentura KOMPAKT, spol. s r.o., se ujala spolupráce s Charitou Zlín v červnu 2013. Zavázala se tenkrát, že zajistí do cca osmi měsíců tzv. sociální automobil, který bude moci organizace používat po dobu pěti let za symbolickou korunu. Agentura vzala na svá bedra oslovování několika desítek místních podnikatelských subjektů s nabídkou možnosti financovat vůz pomocí nosičů reklamy, umístěných na automobilu. Nakonec se do projektu zapojilo na čtyři desítky místních firem. „Vážíme si každé pomoci, která nám umožní zajistit služby potřebným. Ať už jsou to dotace, dary, nebo příspěvek na nový sociální automobil, díky němuž můžeme vyřadit starý nevyhovující vůz, který nás zbytečně zatěžoval náklady na provoz,“ řekl ředitel zlínské Charity pan Vlastimil Vajďák.
Sociální automobil, který na zlínském náměstí požehnal otec Ivan, bude využívat při terénní práci pečovatelská služba, která první sociální automobil získala již v roce 2007. 

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK