Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Patronem charitativních organizací je sv. Vincenc de Paul

Patronem charitativních organizací je sv. Vincenc de Paul

27.září, Den charity, každoročně v den připomínky svátku sv. Vincence

„Paní Liduško, ty nehty máte jako čarodějnice. Řekněte rodině, ať vám to ostříhají. Vždyť je to hrůza!“ Hlas zdravotní sestřičky zněl pěkně nazlobeně a výzva byla určena paní ležící se mnou na nemocničním pokoji. A odpoledne se situace téměř na vlas stejně opakovala.  To když se mladá žena, tentokrát pro změnu vnučka paní Ludmily, velmi podobně zlobila: „Babi, řekni sestřičkám, ať ti ty nehty ostříhají, copak to nevidí, jak to máš dlouhé?“ ...

Babička Liduška trpěla a styděla se. Své staré, celoživotní dřinou unavené ruce ukrývala pod deku. Nebylo jí to však nic platné, od personálu i svých blízkých slyšela samé kárání. Pro mě, jako spoluležící, byla tato situace velmi nepříjemná a k mé velké hanbě musím přiznat, že jsem paní nijak nepomohla. Snad jako drobná omluva může posloužit, že jsem byla velmi mladá. A pak také, ještě jsem nebyla ´chariťačka´. Mohla jsem udělat dvě věci. Jednak upozornit ty, kteří po paní vyžadovali, tedy spíše ji úkolovali, aby si o pomoc řekla (že paní po mrtvici vůbec nemluví, nikdo z nich neřešil, což jsem nechápala), anebo paní ostříhat nehty sama, což bych v té době nebyla schopná ani nabídnout, ani cizímu člověku udělat. Nyní, po mnoha letech od této zkušenosti, mohu s čistým svědomím a hrdě říci: Díky Bohu za Charitu! Její ´ruka podaná v nesnázích´ se týká nekonečného seznamu situací, které se nám v životě přihodí a se kterými prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb může pomoci. A je velmi dobře, když se pak nemusíme ohlížet za sebou s výčitkami, které mám dodnes já. +Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín

Svatý Vincenc de Paul pocházel z jihozápadu Francie. Z prostého pasáčka se stal knězem. Později vystudoval církevní právo a působil v Paříži i v diecézi Lyon. Zde začal organizovat svépomocnou péči o chudé a nemocné zakládáním charitativních bratrstev. V roce 1625 založil misionářskou kongregaci lazaristů. Vychovával spolupracovníky ke konání skutků milosrdné lásky. Jeho snahou bylo pomáhat dětem i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocným i vězňům. Na zajištění péče o chudé a nemocné založil s Ludvíkou de Marillac kongregaci "Dcer křesťanské lásky". 

Dopis P.Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc, charitním pracovníkům

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK