Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Podzimní pouť doprovázela slunečná nálada

Podzimní pouť doprovázela slunečná nálada

Slunečný den se plně podepsal na pohodě všech padesáti tří seniorů a jejich nejbližších, kteří přijali pozvání k podzimní společné pouti. Tu jsme svěřili Panně Marii, a tak hned po usazení do autobusu, jsme jí na pozdrav zazpívali několik písní z kancionálu a poté se společně modlili růženec, jako prosbu za naše potřeby i jako poděkování za všechno dobré, co každý den dostáváme. Ve Vranově u Brna se nás ujal náš rodák, otec Pavel Kříž, který nám byl průvodcem celeročně hojně navštěvovaného poutního místa, kde se také pořádají časté duchovní obnovy. 

Společně jsme se modlili růženec a slavili mši svatou.

Po obědě a krátkém odpočinku jsme se opět přesunuli do prostor chrámu, kde jsme se dověděli o řádu Paulánů, který toto místo spravuje. Bratři nazvaní podle svého zakladatele svatého Františka z Pauly, který založil řád Nejmenších bratří, jsou na poutním místě pro všechny, kdo chtějí obnovit svůj život a touží po ztišení, zastavení se a setkání s Bohem. Prohlédli jsme si celoročně vystavený pohyblivý betlém, byly nám vysvětleny fresky a malby v chrámua také historie poutního místa a milostiplné sošky Panny Marie. "Bylo to moc zajímavé, jen mít víc času," zaznělo z úst jedné z poutnic. její spolusedící dodala: "Tady bych se nikdy bez zlínské Charity nedostala."

Rozloučili jsme se a zamířili na Velehrad, kde jsme prošli bránou milosrdenství a krátce nahlédli do prostor Stojanova gymnázia, kde nám pan jeho ředitel ukázal Slovanský a Zimní sál, i nově vybudovanou kapli.  

"Příště nashledanou. Škoda, že už letos spolu nikam nevyjedeme," loučila se skupinka tří účastnic poutě.

VVOX53b7VV~P8~bc-omMFYqTVVPjEKf7%mBBRYsWV1QxQmT6hwm.CZia%mrx-95

Poutní zájezd Vranov u Brna a VelehradPoutní zájezd Vranov u Brna a VelehradPoutní zájezd Vranov u Brna a VelehradPoutní zájezd Vranov u Brna a VelehradPoutní zájezd Vranov u Brna a VelehradPoutní zájezd Vranov u Brna a Velehrad

Související akce

Poutní zájezd Vranov u Brna a Velehrad (22. 9. 2016, 08:00 — 22. 9. 2016, 19:30)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK