Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Řád Elišky Přemyslovny pro pracovnici centra denních služeb

Řád Elišky Přemyslovny pro pracovnici centra denních služeb

V letošním ročníku se řád Elišky Přemyslovny dostal celkem devatenácti ženám z různých oblastí charity, církve, kultury, ale i sociální oblasti. Mezi oceněnými je i paní Marcela Václavíková, pracovnice v sociálních službách centra denních služeb pro seniory. Při samotném  předávacím aktu bylo očích laureátek patrné dojetí a mnohdy nechyběly ani slzy. Slavnostním dopoledne doprovodilo duo harfenistek Simona Voříšková a Roxana Hädler a také kytarista Miroslav Baldrych.

Poslanec PaedDr. et Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor poslední zářijový pátek dopoledne z postu prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny (NFEP) udělil ve Státních aktech Poslanecké sněmovny 19 řádů Elišky Přemyslovny ženám pracujícím v charitativní, sociální a kulturní oblasti. Jednalo se vůbec o první ročník slavnostního předávání, kterým provázel populární herec Ladislav Frej. Zakladatel NFEP chtěl tímto oceněním prokázat úctu ženám, na které kamery a média obecně zapomínají.

„Tyto ženy si ve své skromnosti ani neuvědomují, že jsou svým životem, prací, talentem a obětavostí příkladem pro druhé,“ uvedl v úvodním slově Andrle. Podle poslance současná doba i společnost vyzdvihují jen povrchní a líbivé lidské vlastnosti jako dravost, majetek a vnější vzhled. „ Na to co je v životě skutečně důležité se zapomíná – lidská sounáležitost, vstřícnost, obětavost, pochopení a láska. Dnes je záměrem NFEP ocenit vaší statečnost, vůli rozdávat lásku, péči a předávat zkušenosti ostatním lidem, říct Vám, že si vážíme vaší práce a ceníme si schopností a vlastností, které nelze platit penězi,“ pronesl poslanec k publiku. 

Mezi oceněnými je i paní Marcela Václavíková 

Před více než dvaceti lety se jí zmínila kamarádka o možnosti zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost v tehdejší zlínské Pečovatelské službě. To byl pro ni v profesním životě zlomový okamžik. Pracovnice, kterou zastupovala, se na pozici již nevrátila a paní Marcela dostala nabídku i nadále pracovat v přímé péči. Neváhala ani chvíli. Byla oslovena výzvou pomáhat starým a nemocným lidem. Od roku 2006, díky administrativnímu převzetí Pečovatelské služby zlínskou Charitou, působí v organizaci na pozici pracovnice v sociálních službách nepřetržitě, a to ve středisku Domovinka – centrum denních služeb pro seniory. Svoji práci vykonává lidsky, s láskou, poctivě, odpovědně, svědomitě, profesionálně. Vždy respektuje práva uživatelů, vždy dbá na jejich důstojnost. Vždy se ztotožňuje se zásadami a hodnotami, kterými se charitní služba řídí – dobro, spravedlnost a naděje, které svým konáním prezentuje.

"To rodiče mi dali základ důvěry k lidem, laskavosti, optimismu a veselosti. Další, co mne ovlivnilo, byl Skaut, kdy jeho zásady, ale i zásady své osobní, uplatňuji v praxi dodnes. Stále jsem vedena jako oldskautka. Ve čtyřiadvaceti letech jsem se vdala, mám dvě děti. 
Co říci k mé profesi? Každý den je jiný, je to vzájemné obohacování. Dát našim uživatelům smysluplnost bytí, trochu radosti, povykládat si, zasmát se, vyslechnout jejich bolístky, sdílet se, dodat podporu, zavzpomínat na časy jejich mládí. Jsem s uživateli moc ráda. V jejich přítomnosti mívám pocit obrovského štěstí. Vím, že pracuji v sociální službě, která má smysl. A to mne naplňuje a hřeje u srdce. Také mám velké štěstí, které se nazývá pracovní kolektiv. Bez něho bych to nebyla já. Je to tak. Moje kolegyně jsou na stejné vlně, za nadřízenou mohu s čímkoliv přijít, vše se vyřeší. Mám prostě velké štěstí," svěřila se paní Marcela Václavíková

Vedoucí služby, paní Michaela Blahová, na adresu oceněné řekla: "Na spolupracovnici Marcele Václavíkové oceňuji její každodenní pozitivní naladění a především to, že svou práci bere jako poslání. Má to v srdíčku. Sebelepší vzdělání v oboru nezaručí dobře odvedenou práci, pokud nepracujeme s láskou. Domovinka je vnímána jako druhý domov, a to nejen našimi uživateli, ale i paní Marcelou a námi, ostatními spolupracovníky. Jsme rádi, že zde paní Marcelu Václavíkovou máme a pokud chybí, ať už z důvodu nemoci či dovolené, i uživatelé se nemohou dočkat, kdy se naše sluníčko vrátí mezi nás."

"Nesmírně si vážím práce svých spolupracovníků a mám velkou radost z okamžiků, kdy je samotné tato práce naplňuje. Paní Marcelu Václavíkovou její práce naplňuje," řekl ředitel Charity Zlín, pan Vlastimil Vajďák a dodává: "Hovoří o tom totiž jak slova vedoucí a nejbližších spolupracovníků, tak především uživatelů centra denních služeb." 

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK